Žena versus islám – zamyšlení

Jedna z našich příznivkyň nám poslala své zamyšlení na téma postavení žen v islámu. Tento text shrnuje to, o čem jsme i my v Éře žen přesvědčené. 

Být ženou je zcela nekompatibilní s islámem. Islám jako ideologie je proti člověku, člověk je jen prostředníkem k jeho šíření. Idea islámu je stejně prázdná jako krychle, kolem které chodí v Mekce.

K zachování „náboženství“ islámu bylo nutné tedy rozbít silný vztah mezi mužem a ženou, vztah, který dává sílu jak mužům, tak ženám. A bohužel se podařilo, muž ztratil životní partnerku, ve které by měl oporu, ztratil smysl života, tvoření, místo toho dostal moc nad ženou i nad svými dětmi, které může i beztrestně zabít.

Žena pak ztratila ještě mnohem více, ztratila partnera, odepřeno jí bylo podílet se na běhu událostí, ztratila slovo a ztratila tvář.

Co ženě zůstalo? Apatie, bolest, bezvýchodnost. Těžko domýšlet, že ty ženy z Afgánistánu, z Íránu, které v r. 1972 chodily v normálních šatech, že jsou to ty samé ženy ve vězení burky

.V raném věku je provedena u děvčete obřízka, devastující poranění jejího pohlavního ústrojí, jehož účelem je, aby nemohla prožívat sex, musí při sexu trpět. Tedy ženská obřízka je jen prvek síly podobné zkrocení koně, ale zde je toto zkrocení připomínáno celý život. S obřízkou se pojí další množství komplikací, část dívek umře na vykrvácení či záněty. Většina žen pak po obřízce trpí bolestivými záněty močových cest celý život.

K ukradení dětství slouží oblečení do hadrů, izolace od světa vnějšího, od sportu, od zábavy, od druhé poloviny lidstva. Zajímalo by mě, jestli jediná holčička toto oblečení má ráda.

Pak nebezpečí dětského sňatku, kde není ani rozumová, ani fyzická vyspělost, citovou vyspělost islám vůbec nevnímá. S tím nebezpečí těhotenství nepřipraveného organismu.

Mnoho žen v islámu je trestáno, modřiny, zlomeniny. A dále zůstává plná závislost na násilníkovi.

Je-li žena znásilněna, je v islámu vinna a může být za to i zabita.

Prožijí život v podstatě v komunitě žen, bez dalších podnětů, bez dalších vizí.

Islámské ženy žijí svůj život v žaláři svého oděvu, a ty, co nosí burku, ztratily i tvář. Údajně ani některé děti nevědí, jak vypadá tvář jejich maminky.

Nikde jsem zatím neslyšela, že by někdo řešil hypovitaminozu D u muslimek. Vitamín D se syntetizuje v kůži za přítomnosti slunečních paprsků. I sluneční paprsky se nedostanou do vězení k muslimce, hypovizaminoza D pak představuje velké bolesti svalů, kloubů, deprese.

Nezahrávejme si s islámem, k nikomu není vlídný a téměř polovinu lidí přímo ničí!