Vřelé přijetí Kláry Samkové v Chotěboři

Klára Samková po besedě v Chotěboři

Klára Samková se v pondělí 16. dubna zúčastnila spolu s místopředsedkyní Éry žen Kateřinou Dubnovou besedy na téma islámu a práva, kterou ve spolupráci s Érou žen uspořádala místní Knihovna Ignáta Herrmanna a Informační centrum Chotěboř. Publikum čítající tentokrát kolem 30 zájemců se sice muselo vyrovnat s drobným zpožděním obou účinkujících, bylo však za to odměněno jak informacemi o fungování spolku Éra žen z úst Kateřiny Dubnové, tak především zajímavým vyprávěním Kláry Samkové.

I tentokrát se řeč točila zejména kolem toho, jakým způsobem je vytvářeno české a evropské právo v kontrastu s právem islámským a jaké důsledky pro společnost tyto rozdílné přístupy mají. Klára Samková zopakovala, že se nelze bavit s někým, kdo nás a priori coby nemuslimy považuje za podřadné, protože taková diskuse postrádá smysl. Hovořila i o svých cestovatelských zkušenostech a kontaktech s muslimskou kulturou, resp. přístupem této kultury ke kulturám předislámským, zejména ke křesťanským architektonickým památkám v někdejší Konstantinopoli. Vrátila se pak zpět do českého prostředí a vyjádřila údiv nad tím, že různá zájmová občanská uskupení, zaštiťující se údajnou obranou lidských práv (resp. práv žen, homosexuálů, dětí, zvířat apod.) neprotestují proti tomu, jak islám ze své podstaty lidská práva a práva těchto jednotlivých skupin porušuje a domáhá se při tom ještě vlastní ochrany s odkazem na to, že jde o přístup náboženský.

Po přednášce Kláry Samkové se účastníci zapojili do živé debaty. Padaly dotazy na multikulturní neziskovky, řešil se vztah médií ke společnosti, lidé se Kláry Samkové ptali na její postoj k Václavu Havlovi i vyjadřovali své obavy, zda lze se situací ještě vůbec něco dělat. Klára Samková všechny ujistila, že situace zdaleka není tak beznadějná, jak se mnohým jeví, a že dlouhodobé změny si žádají především vytrvalost a aktivní přístup každého z nás.

Jsme velmi rády, že přítomní hosté ocenili projekt Éry žen „O islámu do knihoven / Tvrdá pravda o islámu“ a přispěli do sbírkové pokladničky k tomuto projektu. Děkujeme jim za tyto příspěvky i za jejich zájem o knížky Kláry Samkové, které jsme jim přivezly a o které byl velký zájem. Věříme, že jsme se s některými účastníky neviděly naposled a rády s nimi budeme v dalších věcech spolupracovat, pokud o to budou mít zájem. Ještě jednou také děkujeme za účast zástupkyni volného uskupení občanů Pardubický SALÓN, která přítomným nabídla pomocnou ruku při organizaci podobných akcí a pozvala je na besedy, které SALÓN v dohledné době pořádá.

Klára Samková v Chotěboři

Klára Samková beseda

imgp6666.jpg

Klára Samková autogramiáda