Ve Slavičíně publikum nadšeně vítalo Kláru Samkovou

Klára Samková ve Slavičíně

Beseda Kláry Samkové se uskutečnila ve Slavičíně dne 4. 12. 2017. S její realizací byly spojeny mírné komplikace, protože původně byla beseda domluvena na 30. 11., ale kvůli časovým možnostem Kláry Samkové se termín musel přesunout.

Besedu zorganizovala obecní knihovna ve Slavičíně, která zároveň slouží jako komunitní centrum. Za svou rozsáhlou aktivitu a propojování regionálních neziskových organizací, pomoc při organizování jejich akcí apod., byla knihovna ve Slavičíně vyhlášena nejlepší obecní knihovnou v roce 2017. Ocenění přišlo pár dnů před besedou, takže beseda byla dobrou příležitostí na toto upozornit a práci knihovny vyzdvihnout.

Přesvědčily jsme se ostatně na místě, že organizační práce obecní knihovny ve Slavičíně je na vysoké logisticko-manažerské úrovni, takže některé jejich „vychytávky“ budeme s radostí propagovat dál. Například si z naší pozvánky sami udělali maloformátové info, vytiskli si jej a každý čtenář, který přišel do knihovny cca 14 dnů před besedou, dostal pozvánku spolu s knížkami...

„Informační penetraci“ také odpovídal počet účastníků – asi 45 osob. Vzhledem k tomu, že den před tím začalo hustě sněžit, takže do Sokolovny, kde se beseda konala, bylo nutno se proklouzat závějemi, to byla účast velmi dobrá.

Obecenstvo se sešlo různorodého charakteru, ovšem na první pohled bylo vidět, že Slavičín, který se nachází na pomezí moravsko-slovenských hranic, je skutečně konzervativní místo. Ostatně tam dlouhodobě starostují členové ODS, i když, jak nám bylo řečeno, „u nás se to tak nebere, protože my se všichni známe“. Také bylo vidět, že jsme na Moravě, která má k víře blíže a události posledních let – tedy islamizace Evropy, vynucování si výjimek právem šaría a uměle vynucovaný tzv. “multikulti“ přístup jsou posuzovány právě z hlediska křesťanské víry. Nakonec se auditorium v rozsáhlé i vzájemné diskusi shodlo, že není důležitá víra, ale morálka. Ta může být uplatňována nejen v rámci křesťanské víry, ale na základě úplně čehokoliv: důležitá je morální integrita jedince. Z besedy bylo zřejmé, že auditorium téma islámu a právních problémů s tím spojených zajímá a besedující byli ochotni a schopni myšlenkově strávit i obtížná témata přesahů problematiky islámu do právní teorie.

Po asi hodinové diskusi proběhla autogramiáda knížek, rozdávaných Klárou Samkovou, besedníci přispěli i nějakým penízem do pokladničky na nákup dalších knížek proti islámu v rámci projektu Éry žen, z.s. „O islámu do knihoven/Tvrdá pravda o islámu“. O spolku i projektu byli besedující informováni.

Velmi zajímavým vyvrcholením večera bylo, když ke Kláře Samkové přistoupila dáma zhruba v jejích letech, řekla, že je taky advokátka a že byla zvědavá, zda s jejími právními názory bude souhlasit. A sdělila jí, že souhlasí se všemi jejími právními názory, čímž je sama překvapená. Podle názoru Kláry Samkové ovšem to, co právě Klára říká, jsme se všichni učili v právní teorii a kdybychom tvrdili něco jiného, tak ta práva ani nedoděláme... Advokátka upozornila Kláru na fenomén, kdy její kolegové – advokáti - mají také na islám a jeho protiprávní rozšiřování stejný názor, ale je jim hloupé jej vyslovit, protože tím by se stalo, že by měli stejný názor jako nevzdělaná vrstva obyvatel (typu traktoristi a dojičky) a to je pro ně nepřijatelné. Právníci si, dle této kolegyně, přejí zachovat "intelektuální odstup" a stydí se za to, že by mohli být názorově přiřazení k nevzdělancům... To je ovšem těžký sociologický problém, který ukázal na jedno:

Pravda není „třídního charakteru“. Nezáleží na tom, kdo ji říká. Někdy stačí, když ji člověk cítí (k tomu hledat pravdu a spravedlnost jsme se ostatně evolučně vyvíjeli jako lidský druh desítky let – i spravedlnost je totiž „evolučním dítkem“, které se vyvinulo proto, že to je... výhodné). Je nyní na právnících, aby si toto uvědomili a jak intelektuálové dodali právní argumenty tam, kde v myslích, které neměly možnost/schopnost se vzdělávat, chybí.

Na závěr je nutno říci, že knihovna ve Slavičíně od Éry žen, z.s. dostala zatím asi 80 knížek v rámci projektu „O islámu do knihoven“ a i mezi čtenáři – besedníky byl o knížky Kláry Samkové velký zájem. Slavičín má s okolím asi 6 000 obyvatel a jak Kláře Samkové bylo řečeno, asi 1000 obyvatel je pravidelnými čtenáři knihovny.

Dosah těchto ojedinělých, ba fenomenálních, kulturních institucí, jakými jsou obecní knihovny, nelze vůbec docenit. V každém případě jsme rádi, že knihovna ve Slavičíně nás pozvala ZNOVU, nejlépe, jak pravili, někdy v létě...

Takže se začíná rozvíjet trend, který jsme již zaznamenaly v Dobrovici a Karlových Varech: kde jsme byly jednou, chtějí nás ZASE!!!

Takže se těšíme na další besedy.

Klára Slavičín

Klára s paní knihovnicí

Klára Samková beseda Slavičín

publikum Slavičín

Klára při besedě

auditorium

publikum ve Slavičíně

rozlouceni

autogramiáda

autogram