Veřejné besedy

Veřejné besedy Éry žen, z.s.

Klára Samková besedy

Ženský spolek Éra žen, z.s. se rozhodl nabídnout zájemcům možnost spolupořádání veřejných besed na témata „postavení žen v islámu, islám, politika vůči islámu v ČR, EU a ve světě". Pakliže zájemci o tento typ akcí takovou událost v daném místě zorganizují, Éra žen, z.s. jim je schopna dodat vytištěné letáky A4 na propagaci akce a následně na místo na vlastní náklady přijet a bezplatně přednášet a diskutovat s účastníky na výše uvedená témata.

Pozvánka na besedu Kláry Samkové v Moravském Krumlově

banner besedy listopad 2019

Městská knihovna Moravský Krumlov a ženský spolek Éra žen, z.s. zvou veřejnost na besedy Kláry Samkové „O islámu, právu a všem, co nás trápí...“, které se konají v budově knihovny dne 18. listopadu od 14 do 16 a od 17:30 do 19:30 hodin. Účastníci besed se dozví o pořádajícím spolku Éra žen, jeho projektech a možnostech, jak je podpořit, dále pak Klára Samková pohovoří o způsobech fungování islámského a neislámského (zejména českého a evropského) systému práva, jeho východiscích i důsledcích.

Éra žen ve Znojmě: beseda o nebezpečí islámu se setkala s vřelým přijetím

Klára Samková na besedě ve Znojmě

Éra žen spolu s Klárou Samkovou ve čtvrtek 22. listopadu 2018 více než příjemně zakončila své letošní besední turné o islámu a právu. Besedu Kláry Samkové v místní knihovně si přišlo poslechnout okolo 50 zájemců, čímž byla kapacita sálu zcela naplněna. Tak velký zájem nás překvapil, zejména proto, že jsme měly předchozí informace o tlacích na zrušení této besedy. Jak se dalo ovšem čekat a jak jsme již zvyklé, opozice se neodhodlala k osobní návštěvě této akce, aby nám předestřela své argumenty nebo nám vysvětlila, v čem se mýlíme. Večer se tak nesl v poklidné atmosféře a všichni se mohli na vyprávění nerušeně soustředit.

Pozvánka na besedu Kláry Samkové ve Znojmě

Pozvánka beseda Znojmo

Éra žen, z.s. a Městská knihovna Znojmo zvou veřejnost na besedu Kláry Samkové „O islámu, právu a všem, co nás trápí...“, která proběhne ve čtvrtek 22. listopadu 2018 od 17 do 19 hodin v konferenčním sále Městské knihovny Znojmo (Zámečnická 288/9). 

Shrnutí besedy v Ústí nad Labem

Klára Samková na besedě v Ústí nad Labem

Éra žen završila ve středu 20. června jarní sezónu besed Kláry Samkové o islámu a právu. Stalo se tak v Ústí nad Labem v prostředí hotelu Vladimir v centru města. Spolupořadatelem besedy byl Oblastní klub SPD Ústí nad Labem, proto bylo v publiku možné vidět členy a příznivce této strany. Mezi zhruba 25 účastníky besedy byli ovšem i zájemci, kteří přijeli až z Teplic. Dorazily též některé členky Éry žen.

Shrnutí besedy ve Vílanci u Jihlavy

Klára Samková a Jiří Kobza na besedě ve Vílanci u Jihlavy

Asi 50 zájemců, především z řad členů a příznivců SPD, si v pondělí 11. června přišlo poslechnout společnou besedu poslance SPD Jiřího Kobzy a Kláry Samkové, kterou pod záštitou předsedy Výboru pro bezpečnost Poslanecké sněmovny Radka Kotena uspořádal ženský spolek Éra žen ve Vílanci u Jihlavy. Beseda se odehrála v krásném prostředí hotelu Mlýn. Šlo už o 15. besedu, kterou Éra žen pro veřejnost uspořádala. Jiří Kobza si pro publikum připravil obsáhlou prezentaci na téma „islám jako politická doktrína“, zatímco Klára Samková ve svém příspěvku hovořila o vztahu islámu a práva. Oba přednášející pak publikum shodně vyzvali k aktivní účasti ve veřejném dění. Poslanec Radek Koten Kláru Samkovou vyzval, aby přítomným vysvětlila rozdíl mezi islámským a neislámským právním systémem. Dotazy z publika se pak týkaly třeba z toho, zda lze dítě omluvit ze školní výuky např. v případě exkurze do mešity nebo propagační přednášky o islámu, se kterou rodič nesouhlasí, nebo toho, co konkrétně lze proti působení islámu u nás ještě dělat. Místopředsedkyně Éry žen Kateřina Dubnová také publiku představila spolek Éra žen, jehož činnost účastníky besedy velmi zaujala. Dokonce padl dotaz i na to, proč je tento spolek čistě ženský a zda se nejedná o diskriminaci mužů. Klára Samková se v odpovědi na tuto otázku vrátila k působení dřívějších antiislámských uskupení a k jejich (ne)úspěchům.

Shrnutí besedy Kláry Samkové v Hranicích u Aše

Klára Samková na besedě v Hranicích u Aše

Květnová beseda Kláry Samkové o islámu a právu proběhla v městské knihovně v Hranicích u Aše ve čtvrtek 24. května 2018. Samotné Hranice jsou městečko s cca 2500 obyvatel, velmi pěkně udržované a s krásnými nově vysázenými alejemi podél cesty do města. Knihovna sídlí v přízemní budově, je vybavená moderním nábytkem, s možností přednášek až pro 50 lidí, vše opraveno a krásně přichystáno pro besedu. Ta byla vůbec první takovou akcí, kterou paní knihovnice pro veřejnost uspořádala – doufejme, že se nechá naší besedou inspirovat a bude podobných setkání pořádat co nejvíce. Na besedu s Klárou Samkovou dorazilo i přes nepřízeň počasí kolem 15 zájemců, většinou staršího věku.

Besedy Kláry Samkové - červen 2018

besedy Kláry Samkové červen 2018

V červnu 2018 Éra žen uspořádá dvě besedy Kláry Samkové o islámu a právu - obě tentokrát mimo prostory městských knihoven a zároveň obě s podporou a pomocí oblastních poboček strany Svoboda a přímá demokracie (SPD). Na besedě ve Vílanci u Jihlavy (11. června) navíc spolu s Klárou Samkovou vystoupí i poslanec SPD Jiří Kobza, který pohovoří o islámu jako politické a ideologické doktríně. Tato beseda se koná pod záštitou dalšího z poslanců SPD, předsedy Výboru pro bezpečnost, pana Radka Kotena, kterému tímto rovněž děkujeme za podporu této akce. Druhá z červnových besed pak proběhne 20. června v Ústí nad Labem v hotelu Vladimir, a to také s podporou místní organizace SPD. 

Politický islám nevadí – hovořit o něm ovšem ano

Náš ženský spolek Éra žen nabídl jisté knihovně, která dosud nebyla do našeho projektu O islámu do knihoven zapojena, besedu Kláry Samkové o islámu a právu. Podnětem nám byla žádost ze strany veřejnosti, abychom do onoho města přijely a besedu zde – tak jako v mnoha dalších městech – uspořádaly.

Přikládáme odpověď ředitelky knihovny. A připomínáme: nejsme zklamané, že na tuto besedu tedy nedorazíme. Mapování reakcí zástupců institucí a měst či obcí je pro nás stejně důležitou součástí projektu O islámu do knihoven jako samotné besedy či darování knížek. Podle nás je dobré vědět, jak si které město stojí, jak jeho zástupci (což členové kulturních komisí figurující ve vedení městských či obecních knihoven jsou) přistupují nejen k diskusi o islámu a právu, ale i k dalším tématům, která veřejnost zajímají, jak své postoje dokáží zdůvodnit atd. Je rovněž na veřejnosti, jak s informacemi, které skrze nás takto získá, naloží. Jsou místa, kde se lze v knihovnách bavit o čemkoli a zaznívají tam různé úhly pohledu k jednotlivým tématům. A pak jsou místa, která vedoucí pracovníci knihoven cíleně od některých témat úplně izolují, protože jim zřejmě tolik nevadí téma samotné jako představa, že někdo z diskutujících navrhne řešení, které těmto pracovníkům nebude po chuti. Pro nás byl a je tímto ověřovacím tématem právě islám. Ten tedy nevadí, diskuse o něm už ale ano.

Pozvánka na besedu Kláry Samkové v Hranicích u Aše

beseda Kláry Samkové květen 2018

Květnové besedy Kláry Samkové o islámu a právu se nám vlivem neočekávaných událostí zredukovaly pouze na jednu. Ta proběhne 24. května od 17 hodin v městské knihovně v Hranicích u Aše. I veřejnost z nejzápadnějšího cípu naší země se tak bude moci dozvědět, co Klára Samková vidí jako nejvíce rizikové na islámu a migraci a jaká jsou jí navrhovaná východiska ze situace, ve které se nacházíme.

Pages

Subscribe to RSS - Veřejné besedy