média

Oběti islamizace Turecka: ženy

Česká verze webu Gatestone Institute nyní přináší velmi smutné zamyšlení nad dopady islámu na život žen v Turecku.

Lukáš Lhoťan: Moje cesta k islámu a zpět

Lukáš Lhoťan

Protože v rámci našeho projektu O islámu do knihoven spolupracujeme s bývalým muslimem, publicistou a nakladatelem Lukášem Lhoťanem, potěšilo nás, že právě Lhoťanův osobní příběh shrnující jeho zkušenosti s islámem vyšel ve 43. čísle křesťanského evangelizační časopisu „Milujte se!“. Považujeme za velmi důležité, aby veřejnost měla možnost se s tímto příběhem seznámit. Možná to lidem pomůže lépe pochopit to, co mladé lidi (zejména muže) na islámu láká tak, že nakonec konvertují. Určitě je dobré vědět i to, čím konvertité procházejí, pokud se rozhodnou být v místní muslimské komunitě aktivní, co jim komunita může nabídnout a jaká jsou rizika, pokud se nebudou chovat tak, jak by muslimským představitelům vyhovovalo. Vždy také musíme připomínat, že případné odpadnutí od islámu s sebou nese smrtelné nebezpečí, především pokud dotyčný navíc začne islám kritizovat. Už proto si Lukáš Lhoťan, stejně jako další exmuslimové, kteří žijí nejen u nás a jejichž příběhy a výpovědi se vám snažíme prostřednictvím jejich knih přinášet, zaslouží podporu.  

Význam islámského zahalení žen

Přinášíme článek, který jasnou formou hovoří o významu zahalování žen v islámu. 

Afrika bojuje proti sňatkům mladých dívek. Jedna z nich popsala peklo po pohlavním styku

Problematika nucených dětských sňatků a z nich vyplývajícího sexuálního násilí na dětech a sociálně-ekonomického útisku žen spolku Éra žen není lhostejná. Dopady takovéhoto zacházení s lidmi jsou podobné, ať již daná komunita pro ně hledá (a nachází) oporu v islámu či lokálních animistických náboženstvích v Africe i jinde. Podle nás není možné takovému zacházení jen nečinně přihlížet a vyjmenovávat, kdo všechno to dělá, nebo to považovat za neměnnou součást kultury (tedy něčeho, co by mělo lidský potenciál naopak povznášet a rozvíjet). Hovoříme zde totiž především o porušování lidských práv, která jsou deklarována všeobecně bez ohledu na původ, vyznání či kulturní pozadí těch, jimž jsou přiznávána. Věta ze Všeobecné deklarace lidských práv "lidé se rodí sobě rovni ve svých právech" totiž neříká nic jiného, než že se tato rovnost vztahuje na všechny lidské bytosti narozené a žijící kdekoli. Nucené dětské sňatky přitom slouží jen samy sobě - mladé dívky jsou nuceny rodit zejména chlapce, kteří budou později také "bránit čest rodiny" a nutit své dcery k témuž jednání. Náplň a smysl života žen v tomto prostředí jsou tedy již předem od narození dány. Dívky a ženy jsou tak zcela zbaveny projevů vlastní vůle - a společnost samotná přichází o veškerý další přínos kromě rodění dětí, který by jí ženy mohly dát. Dochází tak ke stagnaci a postupné degradaci společnosti, zejména pokud se přidají sňatky příbuzenské, mající za následek porody těžce postižených dětí. Proces migrace pak takovéto jednání a jeho důsledky pomáhá šířit do dalších zemí. Tam se ženy mnohdy brání ještě hůře - izolace od většinové společnosti i jazyková bariéra dělají své, stejně jako ekonomická nesoběstačnost takových žen. 

Itálie: Noví chudí, důchodci ,,nakupují " mezi odpadky. Migranti jídlo vyhazují...

Bloggerka Monika Pilloni přináší nové a velmi znepokojivé informace o vlivu migrantů zejména z Afrických zemí na situaci v Itálii. Staví tyto nově příchozí, vyžadující nadstandardní péči, kterou ovšem zároveň odmítají jako nedostatečnou a nekvalitní, do kontrastu s italskými seniory, kteří ve stále rostoucím počtu případů nevyjdou s penzí a zeleninu či ovoce tak stále častěji shánějí u odpadkových košů na trzích. 

Zacházení se ženami podle islámu

Na webu Gatestone Institute byl zveřejněn článek, který opět upozorňuje na další příklady toho, jak islám a muslimské komunity po celém světě zacházejí s ženami. Všímá si přitom východisek vztahu muslimských mužů jak k muslimkám samotným, tak i k nemuslimkám, pokud dotyční žijí v nemuslimských zemích. Přináší vyjádření samotných praktikujících muslimů k tomu, jak se dle islámu mají k ženám chovat (a co dle jejich názoru ženy dle islámu dělat mají či nemají), ale také pohled samotných muslimek na jejich vlastní postavení v islámem řízených komunitách a společnostech, na příčiny i důsledky kriminálního jednání muslimů vůči nim.

Klára Samková v XTV: Islám zasahuje do českého právního prostoru

Klára Samková v XTV

Klára Samková byla dne 2. 10. 2017 hostem diskusního pořadu Luboše Xavera Veselého. Hovořilo se mimo jiné o tzv. šátkové kauze nebo o tom, jakými způsoby islám zasahuje do českého právního prostoru.

Indoktrinace dětí islámem v ČR II. - neziskovky ve školkách a školách

Upozorňujeme na další možný pokus o nepřípustnou indoktrinaci dětí, tentokrát prostřednictvím neziskových organizací z oblasti etnobyznysu, které školám a školkám (!!!) nabízejí programy, které mají děti vést údajně k „toleranci jiných kultur a přijímání odlišností“. Ve skutečnosti však tyto programy mohou vést k neuvěřitelné manipulaci s vlastní teprve se rozvíjející identitou dítěte i s jeho vztahem k okolí. Místo podpory rozvoje této identity a přirozených mezilidských vztahů je tak dítě neustále nuceno uměle se zabývat existencí jiných společností a kultur a bez přímých a dlouhodobých zkušeností a dalších kontextů je automaticky akceptovat a pozitivně hodnotit, ba dokonce upřednostňovat před prostředím, ze kterého samo vychází. Což se samozřejmě týká i společností islámských – děti mohou být odmala vedeny k akceptaci islámského zahalování žen (resp. malých holčiček), seznamovány s arabským písmem, islámskými modlitebními či stravovacími rituály, svátky atd. Vše pochopitelně nad rámec běžných školních osnov a na úkor informací o neislámských společnostech.

Indoktrinace dětí islámem v ČR I. - islámské letní tábory

Přikládáme odkaz na již starší, ovšem stále alarmující případ, o kterém informovala TV Prima. Šlo o pořádání islámských letních táborů pro děti (aniž by bylo explicitně určeno, zda jde o děti muslimského vyznání, nebo nemuslimské). Striktní pravidla těchto táborů mají dle odborníků negativní vliv na následný sociálně-psychologický vývoj dětí, které se jich zúčastní, tedy jak samotných muslimských dětí snažících se integrovat do společnosti, tak nemuslimských.

Rodinné šaría soudy ve Velké Británii

A opět něco z rubriky "ženy a islám", tentokrát ve Velké Británii.

Pages

Subscribe to RSS - média