Istanbulská úmluva

Stanovisko Éry žen k tzv. Istanbulské smlouvě

Éra žen, z.s. zcela odmítá tzv. Istanbulskou smlouvu, která se tváří jako smlouva, která zajišťuje „prevenci a potírání násilí na ženách a domácí násilí“.

Istanbulská úmluva

Text Úmluvy Rady Evropy o prevenci a potírání násilí na ženách a domácího násilí - tzv. Istanbulské úmluvy.

Klára Samková k Istanbulské úmluvě

Když ParlamentníListy.cz objasnily meritorní podstatu trestního oznámení České ženské lobby zkušené znalkyni českého trestního práva Kláře Samkové, začala se dlouze a hlasitě smát. „Tak to jim přeju hodně štěstí,“ dodala se smíchem. Takto formulovaná žaloba podle Samkové nemá velké šance na úspěch. Pochopila by prý civilní žalobu na ochranu osobnosti, ta by dávala smysl, ale konstrukce přes trestný čin šíření poplašné zprávy je podle ní nesmyslná.

Subscribe to RSS - Istanbulská úmluva