Éra žen proti islámu

Beseda se studenty o ženách v islámu v Poslanecké sněmovně

V pondělí 28. května 2018 proběhla v Poslanecké sněmovně zajímavá akce, jejíž součástí byla i Éra žen, a sice beseda o postavení a právech žen v islámu se studenty pražské SOŠ Drtinova. Asi desítka mladých lidí směřujících do státní správy a diplomacie si z úst poslance SPD Mgr. Jiřího Kobzy vyslechla vyprávění o postavení žen v arabských a islámských zemích, kde tento někdejší diplomat působil a žil. Jeho vzpomínání pak doplnila místopředsedkyně Éry žen Kateřina Dubnová – ta studenty seznámila s činností ženského spolku Éra žen, přinesla na ukázku knihy, které se postavením žen v islámském světě zabývají a upozorňují na rizika islámu, povyprávěla studentům o dění spojeném s ženami a českou muslimskou komunitou i o reakcích veřejnosti na besedy o islámu a právu, které spolek Éra žen pořádá.

Islámský plakát u školy v Praze aneb Jak Manipulátoři.cz manipulují

islámský plakát

Se zájmem sledujeme případ, na který upozornil exmuslim a publicista Lukáš Lhoťan koncem března 2018. Ten zveřejnil fotografii plakátu, který visí v průchodu v centru Prahy poblíž vchodu do školy, která je shodou okolností zřizována pražským arcibiskupstvím. Obsahem plakátu je sdělení, že kdosi konvertoval k islámu a zůstal přitom Čechem, dále je k poznání islámu doporučováno studium koránu jako jediné „pravdy“ atd. Lukáš Lhoťan se ve svém příspěvku krátce zamýšlí nad tím, zda je umístění takovéhoto plakátu právě poblíž křesťansky (částečně) orientované školy, která má za cíl vychovávat novináře, v pořádku, a dále klade otázku, zda nedochází k pronikání islámu i do výuky v oné škole.

Na Lhoťanův článek zareagoval web Manipulátoři.cz. Ten zřejmě usoudil, že už jen položení těchto dotazů je nevhodné. Nicméně i přes zaujímání takového postoje ad hoc se Manipulátorům podařilo při „vyvracení Lhoťanových manipulací“ zjistit některé důležité informace a odpovědi na otázky, které by veřejnost mohly zajímat.

Výzva: sledujte učebnice!

Nejen v souvislosti s plánovanou stávkou studentů, ale i vzhledem k tomu, co se dlouhodobě děje v našem školství (a co se my jako matky, babičky či jiné příbuzné snažíme v rámci našich vlastních možností sledovat) přicházíme s následující výzvou k veřejnosti:

Posudek o činnosti Ústředí muslimských obcí v ČR

Klára Samková se rozhodla požádat podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, Ministerstvo kultury o zaslání posudku Mgr. Daniela Křížka, PhD. z roku 2014, který se vztahuje k činnosti Ústředí muslimských obcí v ČR, resp. k souladu této činnosti s českým právním řádem. Dovolujeme si tedy tento posudek zveřejnit a seznámit s ním širokou veřejnost. 

Dotaz na poslance SPD k zákazu halal porážek v ČR

Na serveru ParlamentníListy.cz tazatel položil na začátku února 2018 poslanci za SPD Radku Rozvoralovi otázku týkající se možného zákazu rituálních porážek jatečních zvířat u nás. I toto téma nás v Éře žen velmi zajímá, proto budeme sledovat kroky, které SPD k prosazení zákazu rituálních porážek v ČR hodlá učinit. Vyjadřujeme v tomto směru straně SPD plnou podporu.

Ideologický boj ve veřejných knihovnách

knihy

Rády bychom veřejnost, naše příznivce a zejména návštěvníky veřejných knihoven informovaly o naší zkušenosti, kterou jsme získaly prostřednictvím našeho projektu „O islámu do knihoven / Tvrdá pravda o islámu“. Jak víte, plošně jsme oslovily veřejné knihovny s nabídkou na zajištění knih, které nezkresleně varují před islámem. V drtivé většině případů byla tato naše nabídka přijata velmi kladně, ať už knihovnicemi z malých obecních knihoven na českém či moravském venkově, nebo přímo vedením knihoven ve větších městech, tedy regionálních a krajských.

Klára Samková: Islám všedního dne - brzy již i u nás...

Velká část politiků nejen u nás, ale i v západní Evropě tvrdí, že islám je náboženství, se kterým vlastně téměř nemůžeme přijít do styku, a když, tak pouze jako pozorovatelé muslimských věřících. Nijak jinak se nás prý islám nedotkne. Zejména je pak často vyvracena myšlenka, že by islámský právní systém - šaría - měl něco společného s právním řádem u nás či jinde v Evropě.

Žádné z těchto tvrzení není (bohužel) pravdivé. Instituty islámského práva pronikají do každodenního života občanů i nemuslimských zemí a staví i soudce v zemích, které nemají ve svých základech náboženství - a to tím méně islám – před nutnost se jím zabývat.

Členky Éry žen se již potřetí sešly na sněmu spolku

Klára Samková na 3. sjezdu Éry žen

V sobotu 2. prosince2017 vedení ženského spolku Éra žen uspořádalo v Praze v pořadí už 3. setkání členek spolku. Čas si na něj ve svém nabitém programu tentokrát udělalo 7 z 30 stávajících členek. Zúčastnila se také nová uchazečka o členství a radost nám udělalo i to, že jedna z členek s sebou přivedla svou dospívající dceru. 

Na sjezdu předsedkyně Klára Samková spolu s místopředsedkyní Kateřinou Dubnovou střídavě hovořily o tématech, které jsou pro spolek důležité. Shrnuly jsme a zhodnotily naši dosavadní činnost, včetně aktuálního stavu projektu „O islámu do knihoven / Tvrdá pravda o islámu“, průběh a ohlas podzimních besed Kláry Samkové v různých městech, velmi podrobně jsme s členkami probraly možnosti spolupráce, které se nám z různých stran průběžně nabízejí. Členky také zajímal názor Kláry Samkové na uplynulé volby do poslanecké sněmovny a jejich důsledky, případně na nadcházející prezidentské volby. 

Vyjádření ženského spolku Éra žen, z.s., k zákonu zakazujícímu nosit oděvy zakrývající obličej v Rakousku

Éra žen bere na vědomí a částečně vítá rozhodnutí rakouské vlády znemožnit zahalování obličeje na veřejnosti, a to zejména v aktuálním kontextu bezpečnostní situace v Evropě a v souvislosti s migrační a integrační politikou jednotlivých států. Vnímáme, kam snahy rakouských zákonodárců směřují: k místní muslimské menšině. Zákon je pokusem o boj proti islámskému zahalování žen burkami a nikáby. Tak o tom ostatně také sami rakouští představitelé hovoří, s odůvodněním, že tento oděv vyčleňuje muslimku z většinově stále ještě katolické společnosti a brání tak v její integraci.

Indoktrinace dětí islámem v ČR II. - neziskovky ve školkách a školách

Upozorňujeme na další možný pokus o nepřípustnou indoktrinaci dětí, tentokrát prostřednictvím neziskových organizací z oblasti etnobyznysu, které školám a školkám (!!!) nabízejí programy, které mají děti vést údajně k „toleranci jiných kultur a přijímání odlišností“. Ve skutečnosti však tyto programy mohou vést k neuvěřitelné manipulaci s vlastní teprve se rozvíjející identitou dítěte i s jeho vztahem k okolí. Místo podpory rozvoje této identity a přirozených mezilidských vztahů je tak dítě neustále nuceno uměle se zabývat existencí jiných společností a kultur a bez přímých a dlouhodobých zkušeností a dalších kontextů je automaticky akceptovat a pozitivně hodnotit, ba dokonce upřednostňovat před prostředím, ze kterého samo vychází. Což se samozřejmě týká i společností islámských – děti mohou být odmala vedeny k akceptaci islámského zahalování žen (resp. malých holčiček), seznamovány s arabským písmem, islámskými modlitebními či stravovacími rituály, svátky atd. Vše pochopitelně nad rámec běžných školních osnov a na úkor informací o neislámských společnostech.

Pages

Subscribe to RSS - Éra žen proti islámu