Éra žen

Letáky "Jak podpořit Éru žen"

leták na podporu Éry žen

Nový leták s informacemi, co Éra žen dělá a jak lze náš spolek podpořit (v PDF i PNG, černobílá i barevná verze, malý leták k tisku).

Výroční zpráva Éry žen 2017 a další dokumenty

Éra žen informuje veřejnost, že jsme zveřejnily dokumenty, kterými jsme se včera, tedy 10. 3. 2018 na 4. členském sjezdu našeho spolku zabývaly. Jednak jde o samotnou výroční zprávu Éry žen za rok 2017, jednak o doklady vztahující se k hospodaření spolku (daňové přiznání, příloha k účetní závěrce, výkaz zisků a ztrát a výpis přijatých darů pro sbírku k projektu O islámu do knihoven).

Genderové pseudoproblémy (ke kauze básničky Jiřího Žáčka "k čemu jsou holky na světě")

Nesmírně nás těší, že naše členky nejsou jen pasivní součástí společnosti, ale že si velmi pozorně všímají toho, co se u nás děje a dokáží na to v případě potřeby aktivně a adekvátně reagovat. Nejinak tomu je i v případě aktuálně jinými ženskými (údajně feministickými) iniciativami a organizacemi mediálně propírané básničky Jiřího Žáčka, která je součástí dětských čítanek na prvním stupni základních škol a ve které autor po zamyšlení nad otázkou "k čemu jsou holky na světě?" dochází k myšlence, že holky jsou na světě proto, aby z nich byly maminky - což z nějakého nám neznámého důvodu iniciativám, které tvrdí, že podporují právě ženy (sic!), vadí. 

FOTO: Autogramiáda a beseda Kláry Samkové v Pardubicích

Autorem fotografií z autogramiády a besedy Kláry Samkové, která se konala 19. ledna 2017 v pardubické kavárně Evropa, je Vít Hassan.

Děkujeme. 

Beseda „Islám, právo a Evropa“, Pardubice (kavárna Evropa), 19. 1. 2017

autogramiáda Kláry Samkové v Pardubicích

Pardubický SALÓN spolu se spolkem Éra žen uspořádal dne 19. ledna 2017 v kavárně Evropa pilotní akci obou uskupení, a sice přednášku Kláry Samkové na téma „Islám, právo a Evropa“, spojenou s autogramiádou knihy Kláry Samkové „Proč islám nesmí do Česka“ a veřejnou diskusí nad podnětnými a četnými dotazy a náměty z publika.

Schůze zakladatelek Éry žen

Dne 6. ledna 2017 se v sídle spolku konala novoroční schůze zakládajících členek Éry žen Kláry Samkové, Cornelie Procházkové a Kateřiny Dubnové. Zhodnotily jsme aktuální stav spolku včetně plnění stanovených cílů za uplynulý rok. Dále jsme hovořily o projektech, které budou v Éře žen letos postupně realizovány, a o tématech, kterým se spolek chce věnovat. Podrobněji jsme také probraly možnosti a způsoby financování spolku a hledání nových sponzorů. Předsedkyně spolku Klára Samková nás seznámila s plánem nejbližších aktivit, které nás čekají.

Novoroční přání místopředsedkyně Éry žen

Vážené a milé členky, příznivkyně a příznivci Éry žen,

včera jsem si dala do kupy své „výroční tablo“ fotografií, které se nějak vztahují k významným událostem, které jsem letos prožila nebo byla jejich součástí či pozorovatelkou. A v rámci tohoto bilancování mne napadlo, že by bylo dobré napsat pár slov i Vám – současným i budoucím členkám Éry žen. A také našim mužským podporovatelům, kterých kupodivu i přesto, že jsme výlučně ženským spolkem, je docela dost.

Obsazujeme překladatelskou sekci spolku!

Protože mnohé z členek i zájemkyň o členství přicházejí s dotazy, jak se mohou ve spolku Éra žen konkrétně angažovat, dáváme tímto ještě jednou na vědomí: kdokoli se znalostí nějakého cizího jazyka na úrovni použitelné pro překlad našich textů a materiálů jak do, tak z těchto jazyků, je u nás vítán! 

Subscribe to RSS - Éra žen