Shrnutí besedy ve Vílanci u Jihlavy

Klára Samková a Jiří Kobza na besedě ve Vílanci u Jihlavy

Asi 50 zájemců, především z řad členů a příznivců SPD, si v pondělí 11. června přišlo poslechnout společnou besedu poslance SPD Jiřího Kobzy a Kláry Samkové, kterou pod záštitou předsedy Výboru pro bezpečnost Poslanecké sněmovny Radka Kotena uspořádal ženský spolek Éra žen ve Vílanci u Jihlavy. Beseda se odehrála v krásném prostředí hotelu Mlýn. Šlo už o 15. besedu, kterou Éra žen pro veřejnost uspořádala. Jiří Kobza si pro publikum připravil obsáhlou prezentaci na téma „islám jako politická doktrína“, zatímco Klára Samková ve svém příspěvku hovořila o vztahu islámu a práva. Oba přednášející pak publikum shodně vyzvali k aktivní účasti ve veřejném dění. Poslanec Radek Koten Kláru Samkovou vyzval, aby přítomným vysvětlila rozdíl mezi islámským a neislámským právním systémem. Dotazy z publika se pak týkaly třeba z toho, zda lze dítě omluvit ze školní výuky např. v případě exkurze do mešity nebo propagační přednášky o islámu, se kterou rodič nesouhlasí, nebo toho, co konkrétně lze proti působení islámu u nás ještě dělat. Místopředsedkyně Éry žen Kateřina Dubnová také publiku představila spolek Éra žen, jehož činnost účastníky besedy velmi zaujala. Dokonce padl dotaz i na to, proč je tento spolek čistě ženský a zda se nejedná o diskriminaci mužů. Klára Samková se v odpovědi na tuto otázku vrátila k působení dřívějších antiislámských uskupení a k jejich (ne)úspěchům.

Po více jak dvouhodinové besedě si zájemci mohli nechat podepsat některou z knih Kláry Samkové a přispět do putovní pokladničky ke sbírce, z jejíhož výtěžku Éra žen nakupuje knihy varující před islámem a migrací pro veřejné knihovny.

Ještě jednou tedy děkujeme všem, kteří se na organizaci besedy jakkoli podíleli, stejně jako těm, kteří si na nás udělali čas a dorazili do Vílance. A samozřejmě všem přispěvatelům do sbírky, která pomůže obohatit fond vybraných knihoven o důležité publikace věnující se rizikům islámu a migrace. SPD Vysočina děkujeme za pozvání do jejich regionu. 

Samková Kobza Vílanec

imgp6755.jpg

imgp6754.jpg

imgp6756.jpg