Shrnutí besedy Kláry Samkové v Moravské Třebové

Klára Samková na besedě v Moravské Třebové

Ve středu 6. září proběhla na zámku v Moravské Třebové první ze série besed Kláry Samkové „O islámu, právu a všem, co nás trápí“, kterou za pomoci spoluorganizátorů z místní pobočky strany Svoboda a přímá demokracie Tomia Okamury (SPD) uspořádal ženský spolek Éra žen. V hudebním sále zámku se shromáždilo asi 40 zájemců, aby si vyslechli názor Kláry Samkové na tuto problematiku a seznámili se s jejími postřehy vycházející jak z její dlouholeté advokátní praxe, tak i její četby, cest do zahraničí či fungování v politice a veřejném životě.

Přivítání Kláry Samkové se s chutí ujal pan Martin Duben (ještě jednou děkujeme!) a následně jeho jmenovkyně, místopředsedkyně spolku Éra žen Kateřina Dubnová v krátkosti shrnula podstatu programu a činnosti pořádajícího spolku a informovala přítomné o aktuálním stavu projektů Éry žen i o možnostech, jak veřejnost může tyto projekty podpořit. Velký ohlas vzbudilo zejména konstatování, jak velké množství knihoven je zapojeno do projektu O islámu do knihoven, resp. kolik knih varujících před riziky islámu knihovny celkově požadují. Tento ohlas se pak odrazil i na příspěvcích do veřejné sbírky skrze putovní pokladničku, kterou spolek na akci přivezl s sebou – ještě jednou všem dárcům děkujeme. V přednáškové části se Klára Samková zaměřila na vyprávění o tom, jak se ona k tématům islámu, lidských práv či migrace sama dostala a jak celou situaci hodnotí po právní stránce. V diskusní části celého setkání měli zájemci možnost položit Kláře Samkové několik dotazů, které ona následně zodpověděla. Došlo i na podpisy jejích knih – ty spolek přenechává zájemcům zdarma s prosbou o podporu další činnosti Éry žen, jíž je Klára Samková předsedkyní, skrze již zmíněnou putovní sbírkovou pokladničku.

Ještě jednou tedy děkujeme spolupořadatelům za zajištění krásného místa a účastníkům za vřelé přijetí i zajímavé příspěvky do diskuse.  

21317797_393507384385838_3170320863351751224_n.jpg

putovní sbírková pokladnička, knihy Kláry Samkové a propagační materiály Éry žen před začátkem besedy

21314556_393511957718714_2983761041268432708_n.jpg

předsedkyně a místopředsedkyně Éry žen při besedě

21369640_393517114384865_1072847363865168021_n.jpg

publikum naslouchalo vyprávění Kláry Samkové

21314414_393507431052500_6157046410112948997_n.jpg

O fotografii s Klárou Samkovou byl mezi účastníky velký zájem

21371357_393507387719171_1390897262591631691_n.jpg

20170906_181353.jpg

během přestávky se sbírková pokladnička plnila příspěvky dárců, kteří měli zájem i o knihy Kláry Samkové

20170906_181115_0.jpg

Klára Samková o přestávce diskutovala s účastníky - v popředí kniha Arabboy, jedna z těch, které Éra žen zasílá knihovnám

20170906_180950.jpg