Politická propagace Islámské nadace ve školách

Dovolujeme si zde archivovat dopis, který Islámská nadace v Praze používá pro oslovování vzdělávacích institucí a dalších organizací. Pochopitelně s něčím takovým absolutně nemůžeme souhlasit. Doporučujeme si všimnout zvláště nabídky občerstvení při nabízené prohlídce mešity - ano, pochopitelně půjde o občerstvení s halal certifikátem, tedy takové, které je určeno primárně ke konzumaci muslimům a jehož výrobce za tuto certifikaci zaplatil muslimské komunitě poplatek v řádu desetitisíců korun. Dost možná v rámci tohoto občerstvení dítě bude nuceno konzumovat i maso z rituálně utýraných zvířat během islámských halal porážek. Velmi pravděpodobné je i to, že neúčast na takových akcích by mohla být školami nějak sankcionována. "Multikulturní člověk 21. století" tak dle této nabídky bude muset být plně podřízen islámu.

Přijde nám odporné, že životní realita neuvěřitelného množství muslimských žen a dívek, zahrnující nepředstavitelné utrpení a útisk, je Islámskou nadací nálepkována jako "bludy" a popírána. Je evidentní, že Islámské nadaci jde v tomto případě bohužel více o šíření islámu samotného a jeho propagaci na všech úrovních než o osudy těchto žen a dívek. Což velmi vypovídá o takzvané "umírněnosti" místní muslimské komunity i o ochotě členů muslimské obce, reprezentované Islámskou nadací, řídit se Listinou základních lidských práv a svobod. Nemáme bohužel žádné informace o tom, že by se Islámská nadace za celou dobu svého působení jakkoli angažovala ve věci boje proti porušování lidských práv právě islámem kdekoli na světě, pomáhala například muslimům, kterým za kritiku či opuštění islámu hrozí smrt, týraným muslimkám, ženským obřízkám, vzdala se barbarských rituálních porážek, které náš zákon kvalifikuje jako týrání zvířat... zkrátka neučinila prakticky nic pro skutečnou nápravu věcí souvisejících s islámem. Jediné, čeho se veřejnosti od muslimů reprezentovaných Islámskou nadací dostalo, jsou neustálé proklamace, že islám není takový, jak by se dle jeho projevů mohlo zdát, a pozitivně propagační akce tohoto typu spolu s neustálými pokusy umlčet a trestat jakoukoli kritiku islámu či jeho odmítání na racionálním základě. Čímž bohužel Islámská nadace sebe sama předem vylučuje z demokratické diskuse, která je základním stavebním kamenem naší společnosti, stejně jako systém našeho neislámského práva. Na jehož dodržování Éra žen, z.s. samozřejmě i nadále trvá. 

Nutno podotknout, že vedení spolku Éra žen mělo možnost se seznámit s obsahem propagačních brožur vydávaných Islámskou nadací (které například mohou být nabízeny dětem a mládeži v mešitách coby vhodný informační zdroj). O tom, jak muslimové vnímají islám tedy informovány jsme dostatečně, troufáme si říci, že možná i lépe než mnohý konvertita k islámu. Pochopitelně nikterak netoužíme po tom, aby se z našich potomků stávali konvertité k islámu jen na základě obsahu těchto brožur a těchto propagačních akcí Islámské nadace. Hodnotíme obsah těchto materiálů jako politickou propagandu nejhrubšího zrna a hodláme bojovat proti jejímu dalšímu šíření zvláště směrem k nezletilým osobám a dále k těm, jejichž postavení by jim případně neumožňovalo tuto propagandu odmítnout či se jí účinně bránit. 

Dopis Islámské nadace:

islamska_nadace_promo.jpg