Membership

JAK VSTOUPIT DO ŽENSKÉHO SPOLKU ÉRA ŽEN?

1) Seznámit se se stanovami spolku (www.erazen.cz – Spolek – Stanovy). Vstup do spolku je umožněn POUZE ŽENÁM.

2) Na hlavní stránce webu www.erazen.cz vyplnit přihlašovací formulář – základní info o sobě, konkrétní návrhy toho, s čím chce budoucí členka spolku pomoci či jaké možnosti a zkušenosti nabízí). Ve formuláři uvést platný a aktuálně používaný mail a telefonní kontakt. Pozor – formulář je chráněný CAPTCHA kódem proti spamu – nutné před odesláním opsat kód, nebo formulář nebude odeslán!

3) Na pokyn místopředsedkyně spolku, která uchazečce o členství odpoví mailem po obdržení informací z přihlašovacího formuláře, uhradit roční členský příspěvek v minimální výši 200,- Kč na účet spolku za tímto účelem zřízený (číslo účtu pro členské příspěvky: 2901035998/2010, IBAN (ro platby ze zahraničí: CZ3420100000002901035998). Pozor – nejedná se o sbírkový transparentní účet k projektu O islámu do knihoven!

4) Začít aktivně sledovat facebookové a webové stránky Éry žen a sdílet jejich obsah, dále ve spolku pracovat dle pokynů vedení, navazovat kontakt s ostatními členkami a spolupracovat s nimi na dílčích projektech a navzájem se podporovat.

TĚŠÍME SE NA VÁS!