Krátké shrnutí besedy Kláry Samkové v Trutnově (20. 6. 2017)

Klára Samková na besedě v Trutnově

Beseda "O islámu, právu a všem, co nás trápí..." proběhla ve velmi příjemném prostředí jednoho ze zdejších hotelů. Zúčastnilo se jí 11 místních lidí, vesměs těch, kteří mají na islám, migraci a problémy s oběma jevy spojené podobný názor jako Klára Samková a její spolek Éra žen.

V úvodu akce Klára Samková zaujala účastníky vyprávěním o svém osobním vztahu k Trutnovu. Spolu s místopředsedkyní spolku pak představila spolek Éra žen a vysvětlila podstatu projektu O islámu do knihoven, přičemž místopředsedkyně seznámila zájemce s aktuálním stavem tohoto projektu a požádala je o maximální zapojení jak do jeho propagace, tak i o podporu veřejné sbírky na nákup knih varujících před islámem veřejným knihovnám. Besedující byli tímto projektem velmi zaujati a dostalo se nám od nich příslibů značné podpory a spolupráce do budoucna, za což jim velice děkujeme, stejně jako za konkrétní příspěvky do sbírkové pokladničky, za které si později odesli podepsané knížky Kláry Samkové.

Klára Samková se poté rozhovořila o tématech, která veřejnost zajímají – pozornosti se dostalo především problematice fungování české legislativy a toho, jak tato legislativa dokáže či nedokáže reagovat na islámský právní systém. Opět došlo na konstatování toho, že islám pouze zneužívá neislámské právní řády k dosažení svých cílů, znovu se hovořilo i o způsobech, jakými to dělá, přičemž jako příklad opět posloužily islámské rituální (halal) porážky jatečních zvířat, resp. způsob jejich včlenění do české legislativy. Přítomní s Klárou Samkovou souhlasili i v tom, že je nezbytně nutné trvat na dodržování našich vlastních zákonů, neudělovat nikomu výjimky pod žádnou záminkou a především o těchto věcech jasně a otevřeně hovořit a šířit o těchto tématech povědomí mezi veřejností. V následné diskusi se pak účastníci ptali například na to, proč politici proti tomu, jak islám zachází s naším právním systémem nedělají nic konkrétního a jak by se tedy situace dala změnit. Klára Samková opět zájemcům doporučila knihu Malcolma Gladwella Bod zlomu (https://cs.wikipedia.org/wiki/Bod_zlomu ).

Děkujeme tedy všem, kteří si na nás v tomto horkém podvečeru udělali čas a těšíme se na další případnou spolupráci, například na některou z dalších besed Kláry Samkové pořádanou v této lokalitě, která by se mohla konat již v podzimním termínu, kdy bude tato série besed Kláry Samkové po letní pauze pokračovat v dalších městech a obcích.

imgp4974.jpg

Klára Samková při besedě v Trutnově.

imgp4980.jpg

imgp5007.jpg

putovní pokladnička projektu O islámu do knihoven

putovní pokladnička ke sbírce projektu O islámu do knihoven a výtisky knihy Kláry Samkové "Proč islám nesmí do Česka"

imgp5017.jpg

knihy Kláry Samkové

Klára Samková darovala spolku Éra žen část svých již dříve vydaných knih, které nyní nabízíme účastníkům besed.

imgp5031.jpg

autogramiáda knížek a diskuse po přednášce

imgp5039.jpg

Klára Samková podepisuje zájemci výtisk koránu