Ke kauze "zrušené" besedy Kláry Samkové v Litoměřicích

rozpis besed září 2017

V uplynulých dnech mohla být veřejnost svědky poněkud nepříjemné události, kdy knihovna K.H. Máchy v Litoměřicích, se kterou jsme připravovaly besedu Kláry Samkové o islámu a právu, tuto plánovanou akci nejprve zrušila s poněkud nešťastným odůvodněním, že se "názory paní Samkové neshodují s jejich konceptem HateFree Culture". 

Veřejnost takovéto jednání nesla velmi nelibě, a tak nakonec došlo k pro nás nečekanému, ovšem velmi příznivému obratu:

Konání besedy Kláry Samkové ve spolupráci s již zmíněnou knihovnou podpořil místostarosta Litoměřic Mgr. Karel Krejza, který by se dle vyjádření zaslaného knihovnou samotné akce rád osobně zúčastnil. Vzhledem k velkému ohlasu a zájmu veřejnosti navíc byla celá akce přesunuta z prostor knihovny do krásného a většího sálu litoměřického Hradu.

Se zájemci se tedy setkáme 27. 9. od 17 do 19 hodin v sále Hradu v Litoměřicích!

Facebooková pozvánka je zde.

Děkujeme knihovně za změnu stanoviska, panu místostarostovi za podporu našich aktivit a rovněž široké veřejnosti za podporu a pomoc!

Těšíme se na viděnou nejen v Litoměřicích!