Je islám ideologií, která nás může ohrozit?

via Facebook (Lea Vojteková-Šofránková / Petr Hampl):

Islám je něčím, co nedokážeme našimi pojmy úplně přesně definovat. Má některé rysy náboženství, některé rysy ideologie, některé rysy psychické poruchy a zločinného spolčení. V každém případě platí, že islám má za sebou 1400 let, kdy nepřinesl naprosto nic dobrého – pouze smrt, mučení, otroctví a bídu. Ono se tomu až nechce věřit, takže se dnes falšují dějiny a vymýšlí se údajné islámské vynálezy a údajná světlá období islámských dějin. 
Ale ve skutečnosti nic takového neexistovalo. 

Islám dokázal zlikvidovat řadu civilizací, které byly morálně, technicky i vojensky daleko pokročilejší. Bylo by proto velmi hloupé islám podceňovat. Jedná o nesmírně nebezpečnou záležitost, nesrovnatelně nebezpečnější než nacismus nebo komunismus.

Rozkládá civilizace tím, že dokáže vyvolat strach a soucit zároveň. Svou brutalitou vyvolává hrůzu, a když by měl následovat logický protiúder, začnou muslimové předstírat, že je jim ubližováno a vyvolávají soucit. Proto jednou ukážou brutálního zabijáka, podruhé milou dívku v hidžábu. Společnosti, které tuto taktiku neprokouknou včas, se hroutí.
Islámským komunitám se pak podaří ovládnout státní správu, úřady začnou postupně prosazovat islámské právo a od určitého bodu není cesty zpět. Velká Británie bude během jedné generace islámskou zemí bez ohledu na Brexit. Totéž platí o Švédsku. Budoucnost Francie a Německa je nejasná. 

V každém případě musíme počítat s tím, že se tyto země v dohledné době ekonomicky zhroutí a začnou představovat takové bezpečností riziko, že nebudou stačit ploty, ale spíš budeme potřebovat zdi.