Vamberk

Češi se totalitě bránit umí, připomněla Klára Samková ve Vamberku

Klára Samková na besedě ve Vamberku

V pátek 20. dubna se Klára Samková spolu s místopředsedkyní Éry žen Kateřinou Dubnovou vypravily na besedu o islámu a právu do východočeského Vamberka. V místní knihovně, založené roku 1857 známým nakladatelem Josefem Richardem Vilímkem starším, se jim dostalo velmi vstřícného a pohostinného přijetí ze strany zdejších knihovnic. Zajímavostí této besedy bylo to, že byla živě přenášena na facebook prostřednictvím TV Patriot – děkujeme i za pořízení záznamu.

Besedy Kláry Samkové - duben 2018

besedy Kláry Samkové duben 2018

konečně nastal čas opět vyrazit s našimi besedami Kláry Samkové „O islámu, právu a všem, co nás trápí...“ mezi vás. I letos budeme tyto besedy pořádat především ve spolupráci s knihovnami, které se zapojily do našeho projektu O islámu do knihoven / Tvrdá pravda o islámu. Rozhodly jsme se však, že letos frekvenci těchto besed z kapacitních důvodů omezíme na max. 2 za měsíc, s letní přestávkou.

Zveřejňujeme tedy pozvánky na besedy Kláry Samkové, které proběhnou v dubnu, a to v knihovnách v Chotěboři a ve Vamberku. Věříme ve vaši hojnou účast na těchto akcích a začínáme připravovat besedy pro další měsíce.

Subscribe to RSS - Vamberk