Veřejné besedy

Češi se totalitě bránit umí, připomněla Klára Samková ve Vamberku

Klára Samková na besedě ve Vamberku

V pátek 20. dubna se Klára Samková spolu s místopředsedkyní Éry žen Kateřinou Dubnovou vypravily na besedu o islámu a právu do východočeského Vamberka. V místní knihovně, založené roku 1857 známým nakladatelem Josefem Richardem Vilímkem starším, se jim dostalo velmi vstřícného a pohostinného přijetí ze strany zdejších knihovnic. Zajímavostí této besedy bylo to, že byla živě přenášena na facebook prostřednictvím TV Patriot – děkujeme i za pořízení záznamu.

Vřelé přijetí Kláry Samkové v Chotěboři

Klára Samková po besedě v Chotěboři

Klára Samková se v pondělí 16. dubna zúčastnila spolu s místopředsedkyní Éry žen Kateřinou Dubnovou besedy na téma islámu a práva, kterou ve spolupráci s Érou žen uspořádala místní Knihovna Ignáta Herrmanna a Informační centrum Chotěboř. Publikum čítající tentokrát kolem 30 zájemců se sice muselo vyrovnat s drobným zpožděním obou účinkujících, bylo však za to odměněno jak informacemi o fungování spolku Éra žen z úst Kateřiny Dubnové, tak především zajímavým vyprávěním Kláry Samkové.

Další beseda Kláry Samkové odmítnuta knihovnou

besedy Kláry Samkové o islámu a právu

S politováním musíme veřejnosti oznámit, že další z knihoven, tentokrát na Táborsku, odmítla pro své čtenáře uspořádat besedu Kláry Samkové o islámu a právu, kterou jim Éra žen nabídla. Tentokrát s odůvodněním „téma je určitě zajímavé, ale není vhodné pro prostory naší knihovny“. Což nám přijde úsměvné, vzhledem k tomu, že jsme loni právě takovýchto besed v knihovnách v různých městech absolvovaly celou řadu bez problémů a s pozitivními ohlasy knihovnic i účastníků. Čím jsou prostory oné knihovny specifické jsme se už bohužel nedozvěděly.

Besedy Kláry Samkové - duben 2018

besedy Kláry Samkové duben 2018

konečně nastal čas opět vyrazit s našimi besedami Kláry Samkové „O islámu, právu a všem, co nás trápí...“ mezi vás. I letos budeme tyto besedy pořádat především ve spolupráci s knihovnami, které se zapojily do našeho projektu O islámu do knihoven / Tvrdá pravda o islámu. Rozhodly jsme se však, že letos frekvenci těchto besed z kapacitních důvodů omezíme na max. 2 za měsíc, s letní přestávkou.

Zveřejňujeme tedy pozvánky na besedy Kláry Samkové, které proběhnou v dubnu, a to v knihovnách v Chotěboři a ve Vamberku. Věříme ve vaši hojnou účast na těchto akcích a začínáme připravovat besedy pro další měsíce.

Ve Slavičíně publikum nadšeně vítalo Kláru Samkovou

Klára Samková ve Slavičíně

Beseda Kláry Samkové se uskutečnila ve Slavičíně dne 4. 12. 2017. S její realizací byly spojeny mírné komplikace, protože původně byla beseda domluvena na 30. 11., ale kvůli časovým možnostem Kláry Samkové se termín musel přesunout.

Besedu zorganizovala obecní knihovna ve Slavičíně, která zároveň slouží jako komunitní centrum. Za svou rozsáhlou aktivitu a propojování regionálních neziskových organizací, pomoc při organizování jejich akcí apod., byla knihovna ve Slavičíně vyhlášena nejlepší obecní knihovnou v roce 2017. Ocenění přišlo pár dnů před besedou, takže beseda byla dobrou příležitostí na toto upozornit a práci knihovny vyzdvihnout.

Shrnutí besedy Kláry Samkové v Dobrovici

Klára Samková v Dobrovici

Ve čtvrtek 23. listopadu proběhla v Městské knihovně v Dobrovici další z besed Kláry Samkové věnovaná tématu islámu z pohledu práva, kterou ve spolupráci s knihovnou uspořádala Éra žen. I přes nízkou účast (asi 8 lidí) můžeme besedu zhodnotit kladně a poděkovat zejména tamním knihovnicím jednak za vřelé přivítání Kláry Samkové a místopředsedkyně Éry žen Kateřiny Dubnové, jednak za neuvěřitelný zápal a nadšení při správě dobrovické knihovny samotné. Skutečně nás velmi těší vědomí, že i na maloměstech jako jsou právě Dobrovice je knihovna velmi dobře zásobena knihami a čtenářská kultura je na velmi dobré úrovni.

Besedy Kláry Samkové – listopad/ prosinec 2017

besedy Kláry Samkové v listopadu a prosinci 2017

Letošní „podzimní turné“ besed Kláry Samkové „o islámu, právu a všem, co nás trápí...“ směřuje do finále. Veřejnost čekají ještě dvě tyto besedy – ve středočeské Dobrovici a jihomoravském Slavičíně. Tyto besedy opět zorganizoval ženský spolek Éra žen, z.s. ve spolupráci s místními knihovnami. I v rámci těchto besed proběhne autogramiáda publikací Kláry Samkové – zájemci o knihu budou moci odpovídající částku vložit přímo do sbírkové pokladničky k projektu „O islámu do knihoven“, jehož prostřednictvím se spolek Éra žen snaží obohatit a doplnit knižní fond knihoven o vybrané tituly varující před riziky islámu a migrace.

Zrušení besedy Kláry Samkové v Hranicích u Aše

Z důvodu náhlé nemoci Kláry Samkové jsme bohužel nuceny zrušit plánovanou besedu v Hranicích u Aše, která měla proběhnout ve středu 11. 10. v místní knihovně.

Shrnutí besedy Kláry Samkové v Litoměřicích

zástupkyně Éry žen v Litoměřicích

Ve středu 27. září 2017 proběhla v nádherných prostorách litoměřického Hradu další z besed Kláry Samkové „O islámu, právu a všem, co nás trápí...“, kterou ve spolupráci s místní knihovnou uspořádal spolek Éra žen. Jsme rády, že i přes počáteční komplikace spojené s organizací besedy se nakonec akce velmi vydařila, potěšila nás poměrně značná účast veřejnosti (cca 45 účastníků) i ochota pracovníků kulturního centra seznámit nás s prostředím velmi zdařile rekonstruovaného Hradu a zajistit hladký průběh konání besedy po technické stránce. Děkujeme tedy ještě jednou městu Litoměřice za možnost besedu na tomto místě uspořádat.

Shrnutí besedy Kláry Samkové v Brně

Klára Samková v Brně

Ve středu 20. září proběhla v Brně další z besed Kláry Samkové „O islámu, právu a všem, co nás trápí...“. I zde se debatovalo zejména o postupujícím rozkladu našeho právního státu a vlivu islámu na evropskou kulturu.

Pages

Subscribe to RSS - Veřejné besedy