Litoměřice

Shrnutí besedy Kláry Samkové v Litoměřicích

zástupkyně Éry žen v Litoměřicích

Ve středu 27. září 2017 proběhla v nádherných prostorách litoměřického Hradu další z besed Kláry Samkové „O islámu, právu a všem, co nás trápí...“, kterou ve spolupráci s místní knihovnou uspořádal spolek Éra žen. Jsme rády, že i přes počáteční komplikace spojené s organizací besedy se nakonec akce velmi vydařila, potěšila nás poměrně značná účast veřejnosti (cca 45 účastníků) i ochota pracovníků kulturního centra seznámit nás s prostředím velmi zdařile rekonstruovaného Hradu a zajistit hladký průběh konání besedy po technické stránce. Děkujeme tedy ještě jednou městu Litoměřice za možnost besedu na tomto místě uspořádat.

Ke kauze "zrušené" besedy Kláry Samkové v Litoměřicích

rozpis besed září 2017

V uplynulých dnech mohla být veřejnost svědky poněkud nepříjemné události, kdy knihovna K.H. Máchy v Litoměřicích, se kterou jsme připravovaly besedu Kláry Samkové o islámu a právu, tuto plánovanou akci nejprve zrušila s poněkud nešťastným odůvodněním, že se "názory paní Samkové neshodují s jejich konceptem HateFree Culture". 

Subscribe to RSS - Litoměřice