Shrnutí besedy Kláry Samkové v Litoměřicích

zástupkyně Éry žen v Litoměřicích

Ve středu 27. září 2017 proběhla v nádherných prostorách litoměřického Hradu další z besed Kláry Samkové „O islámu, právu a všem, co nás trápí...“, kterou ve spolupráci s místní knihovnou uspořádal spolek Éra žen. Jsme rády, že i přes počáteční komplikace spojené s organizací besedy se nakonec akce velmi vydařila, potěšila nás poměrně značná účast veřejnosti (cca 45 účastníků) i ochota pracovníků kulturního centra seznámit nás s prostředím velmi zdařile rekonstruovaného Hradu a zajistit hladký průběh konání besedy po technické stránce. Děkujeme tedy ještě jednou městu Litoměřice za možnost besedu na tomto místě uspořádat.

Beseda v Litoměřicích byla specifická tím, že byla přímo přenášená jako živé vysílání přes facebook prostřednictvím Žarka Jovanoviče, kterému tímto ještě jednou děkujeme za zprostředkování tohoto přenosu, resp. pořízení záznamu a fotografií z akce. Záznam besedy najdete také na stránce jeho spolku Hej, občané!.

Chtěly bychom poděkovat všem účastníkům besedy za to, že si na nás udělali čas a za zajímavé a podnětné dotazy v rámci diskuse. Řeč se točila kolem toho, kdo podle Kláry Samkové řídí migraci, proč zákonodárci nereagují na aktuální situaci, zda je rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva nějak vymahatelné či nikoli, proč v ulicích náhle přibývá zátarasů a v ČR se zvyšuje počet osob muslimského původu, které zde mají zřejmě trvalejší pobyt, přítomné ženy pak samozřejmě zajímalo, proč feministické spolky islám a jeho dopady vůbec neřeší. Klára Samková se snažila všechny dotazy poctivě zodpovědět. Místopředsedkyně spolku také seznámila přítomné hosty s historií a činností spolku a způsoby, jak nás mohou podpořit, což mnozí hned učinili prostřednictvím sbírkové pokladničky k projektu O islámu do knihoven. Všem za tuto podporu velmi děkujeme. Doufáme rovněž, že knihy Kláry Samkové, které jsme na besedu přivezly a které si zájemci nechali na místě od autorky podepsat, přinesou svým čtenářům radost i poučení, stejně jako knihy o islámu, které později litoměřické knihovně dle jejího výběru z našich seznamů doporučené literatury zašleme.

Informace o besedě v regionální televizi: 

VIDEOZÁZNAM BESEDY:

FOTOGRAFIE Z BESEDY:

kava

před besedou si Klára Samková našla čas na kávu s příznivci

v sale

Klára Samková a místopředsedkyně Éry žen v konferenčním sále před začátkem besedy

beseda litoměřice

začátek besedy

publikum

publikum ještě před začátkem besedy