Beseda Kláry Samkové v Táboře (14. 6. 2017)

Klára Samková

Ve středu 14. června proběhla beseda Kláry Samkové v Táboře. Zúčastnilo se asi 15 zájemců, kteří si přišli poslechnout nové informace o vztahu islámu a práva a podělit se o své myšlenky, zážitky a zkušenosti s těmito a příbuznými tématy.

V úvodu Klára Samková vyprávěla, jak vznikla její kniha Proč islám nesmí do Česka, a místopředsedkyně spolku Éra žen spolek krátce představila a pohovořila o jeho aktuální činnosti, zejména o projektu O islámu do knihoven. Klára Samková následně pokračovala v přednášce, hovořila například o tom, jak v evropském právním systému vznikají nové zákony a jak je tento proces odlišný od islámského právního řádu. Právě to, že islám vytvořil vlastní právní řád a systém vlády Klára Samková i nadále považuje za největší nebezpečí a důkaz toho, že je islám nejzrůdnější ideologií, jakou zatím lidstvo stvořilo.

Diskuse se stočila i na vztah sunnitů a šíitů, hovořilo se o tom, zda jsou ti či oni "hodnější", což Klára Samková odmítla hodnotit a pouze zadoufala, že v íránské duši stále ještě možná dříme někdejší duch zoroastrismu. Hodně pozornosti si získala Klářina myšlenka týkající se migrantů a muslimů v jejich zemích - podle ní jsou právě muslimové těmi podvedenými, kterým někdo nasliboval pohodlný život v Evropě, který je tu ovšem nečeká. Podle Kláry Samkové bude nezbytně nutné dělat v muslimských zemích o každodenním životě v Evropě dělat stejnou osvětu, jakou dnes děláme my o islámu a jeho rizicích.

V závěru besedy věnovala Klára Samková zájemcům několik svých podepsaných knih a účastníci také mohli podpořit sbírku na nákup knih o islámu do knihoven.

imgp4923.jpg

imgp4924.jpg

imgp4913.jpg