Beseda Kláry Samkové v Karlových Varech 15. 6. 2017

Klára Samková

Ve čtvrtek 15. června proběhla beseda Kláry Samkové v karlovarské krajské knihovně. I když tentokrát beseda měla nízkou účast (sešlo se jen kolem 12 zájemců), přesto ji lze hned z několika důvodů považovat za velmi vydařenou a přínosnou. Především proto, že Klára Samková (resp. představitelky a členky spolku Éra žen) byly na místě přivítány a vřele přijaty vedoucí zdejší nádherné knihovny, která je skvěle vybavená právě pro pořádání takovýchto akcí. Dále proto, že na akci dostala možnost promluvit i jedna z členek našeho spolku, která pracuje v azylovém zařízení pro nezletilé migrantky v Německu – kromě samotné besedy Kláry Samkové tak všichni účastníci mohli získat vhled do této problematiky takřka přímo z terénu. Naše členka nám potvrdila, že úspěšná integrace těchto migrantek z odlišného sociálního, kulturního a náboženského prostředí je věcí nesmírně náročnou, ne-li přímo nemožnou. Klára Samková na toto téma nadnesla myšlenku, že by nebylo od věci navázat kontakt s muslimskými ženskými komunitami přímo v zemích původu a informovat je o běžné realitě každodenního života v Evropě – například o tom, že u nás ženy chodí do práce, aby měly svůj vlastní příjem, nebo že se samy věnují péči o vlastní domácnost včetně úklidu. Je evidentní, že tento druh informací do muslimských zemí stále ještě nedoléhá a migrantky pak po příchodu do Evropy zažívají velký šok, se kterým se jen obtížně vyrovnávají. Éra žen se v budoucnu pokusí tento nápad dále realizovat.

Klára Samková pak na besedě hovořila o dalších tématech – vztahu islámu a práva, vzniku její knihy Proč islám nesmí do Česka, konferencích o islámu, ale i o problematice života v muslimských zemích, což svými poznámkami vhodně doplňovali také diskutující z publika. Velmi přínosný byl příspěvek jedné z diskutujících k tématu halal porážek, resp. vztahu dotační politiky a prodeje jatečních zvířat muslimské komunitě místními chovateli dobytka. Účastnice konstatovala, že vzhledem k tomu, že ministerstvo zemědělství záměrně omezuje a zpožďuje dotace zemědělcům a chovatelům (údajně až o 3/4 roku), ti tak snadno podléhají nabídkám na prodej zvířat muslimům, a to jak pokud jde o prodej zvířat, která jsou porážena na našem území, tak co se týká vývozu živého dobytka do muslimských zemí, kde končí právě na halal jatkách. Pro zemědělce je toto mnohdy otázkou přežití a udržení chovu.

V závěru akce Klára Samková zájemcům podepsala několik svých knih a ti, kdo chtěli, měli možnost přispět do putovní sbírkové kasičky projektu O islámu do knihoven (který je nyní ve fázi nákupu vybraných knih o islámu pro zapojené knihovny a hledání sponzorů pro sbírku).

Ještě jednou tedy karlovarské krajské knihovně děkujeme za příjemně strávený čas v krásném prostředí.

imgp4941.jpg

imgp4931.jpg

imgp4955.jpg

imgp4956.jpg