Reportáž z besedy s Klárou Samkovou v Mariánských Lázních

Klára Samková po besedě v Mariánských Lázních

Ve čtvrtek 8. června 2017 proběhla v Městské knihovně v Mariánských Lázních beseda Kláry Samkové „O islámu, právu a všem, co nás trápí“, které se zúčastnilo celé předsednictvo spolku Éra žen (Kateřina Dubnová – místopředsedkyně spolku, Cornelie Procházková) spolu s jednou z členek.

imgp4888.jpg

imgp4884.jpg

V Mariánských Lázních se nám dostalo příjemného přivítání ze strany ředitelky knihovny a jedné z knihovnic. Nutno ovšem podotknout, že ani paní ředitelka ještě před naším příjezdem bohužel nebyla ušetřena jisté formy nátlaku či nepříjemných dotazů stran této besedy, a to dokonce z obou směrů – tedy se prý kdosi tázal, zda paní ředitelku někdo nutil tuto akci uspořádat, ale také zřejmě byly snahy tuto akci nějak omezit či diskreditovat před samotným jejím konáním. Paní ředitelce slouží ke cti, že tento nátlak ustála a beseda tak mohla proběhnout. Velmi jí za to ještě jednou děkujeme.

Na besedu s Klárou Samkovou už v příjemném prostředí knihovny čekalo kolem 25 zájemců. Jak se později ovšem ukázalo, tři z nich patřili k jejím odpůrcům, kteří ovšem nezvládli celou akci příliš narušit a jejich dotazy (a zejména odpovědi Kláry Samkové) tak později spíše diskusi oživily. Byť jejich forma v podobě arogantního pokřikování jednoho dotazu za druhým, aniž by dotazovaná stihla odpovědět, a místo poskytnutí dostatku času na odpověď rovnou oznámení vlastního (často málo či špatně podloženého) stanoviska tazatele bohužel svědčí o naprosté nepřipravenosti těchto mladých lidí na veřejnou debatu.

Klára Samková nicméně nejprve pohovořila o svých knihách, které zájemcům přivezla, a o prostředí plném knih, kultury, vzdělání a veřejného působení jednotlivých členů její rodiny, ze kterého pochází. Následně místopředsedkyně spolku krátce představila náš spolek a vysvětlila podstatu projektu O islámu do knihoven, jehož byla tato beseda součástí. Pak již došlo na přednáškovou část celé akce. Klára Samková hovořila o tom, jakým způsobem funguje české právo, jak jsou schvalovány zákony a jak je tento proces odlišný od uvádění islámských zákonů do praxe, resp. jak míchání obou způsobů nakonec deformuje celý náš legislativní systém. Vzpomněla také na kořeny evropské kultury a práva, přičemž se rozběhla živější debata o tom, kde leží kolébka naší civilizace, kultury a práva. Mluvilo se také o tom, zda jsou halal porážky humánnější než současná praxe evropských jatek, a kupodivu došlo i na přetřes toho, zda je islámská společnost konzumní nebo ne, resp. zda my nežijeme v příliš konzumní společnosti a není to špatně. Toto je ovšem jen krátký výčet témat, na které během dvouhodinové besedy Kláry Samkové přišla řeč a která se probírala i během debaty s účastníky akce.

2.jpg

V závěru akce si mohli zájemci nechat některou z knih Kláry Samkové podepsat a přispět také do putovní kasičky projektu O islámu do knihoven.

1.jpg

Éra žen ještě jednou děkuje všem příchozím za účast a zapojení se do diskuse i za podporu našeho projektu, kterým chceme dostat do knihoven více knih upozorňujících na rizika islámu. Na besedě jsme získaly cenné informace, zkušenosti a poznatky, které určitě při dalších setkáních s veřejností využijeme!