Schůze zakladatelek Éry žen

Dne 6. ledna 2017 se v sídle spolku konala novoroční schůze zakládajících členek Éry žen Kláry Samkové, Cornelie Procházkové a Kateřiny Dubnové. Zhodnotily jsme aktuální stav spolku včetně plnění stanovených cílů za uplynulý rok. Dále jsme hovořily o projektech, které budou v Éře žen letos postupně realizovány, a o tématech, kterým se spolek chce věnovat. Podrobněji jsme také probraly možnosti a způsoby financování spolku a hledání nových sponzorů. Předsedkyně spolku Klára Samková nás seznámila s plánem nejbližších aktivit, které nás čekají. Půjde především o besedy v Pardubicích (již zítra 19. ledna od 17:00 v kavárně Evropa na Pernštýnském náměstí), v severních Čechách (místo a termín budou ještě upřesněny) a také v Plzni, odkud se již ozývají zájemci o naši návštěvu. Další aktivitou bude účast Éry žen na konferenci Equal Pay Day, pořádané spolkem Business & Professional Women na konci března. Návštěvnice této akce určitě dostanou propagační materiály Éry žen, s vedením BPW se také diskutuje o možnosti uspořádat celoroční tematický mentoringový panel týkající se našich společných témat. Dohodly jsme se také na termínu uspořádání prvního sjezdu členek Éry žen – ten by měl proběhnout 4. března v Praze, začaly jsme tedy pracovat na zajištění vhodných prostor pro tuto akci. I nadále budeme usilovat o rozšíření našich řad tak, aby se nás mohlo sejít co nejvíce. Postupně také chceme oslovovat další již existující ženské spolky a iniciativy, navazovat nové kontakty a hledat možnosti další spolupráce.

Ke dni schůze čítal spolek 61 registrovaných členek.