Éra žen ve Znojmě: beseda o nebezpečí islámu se setkala s vřelým přijetím

Klára Samková na besedě ve Znojmě

Éra žen spolu s Klárou Samkovou ve čtvrtek 22. listopadu 2018 více než příjemně zakončila své letošní besední turné o islámu a právu. Besedu Kláry Samkové v místní knihovně si přišlo poslechnout okolo 50 zájemců, čímž byla kapacita sálu zcela naplněna. Tak velký zájem nás překvapil, zejména proto, že jsme měly předchozí informace o tlacích na zrušení této besedy. Jak se dalo ovšem čekat a jak jsme již zvyklé, opozice se neodhodlala k osobní návštěvě této akce, aby nám předestřela své argumenty nebo nám vysvětlila, v čem se mýlíme. Večer se tak nesl v poklidné atmosféře a všichni se mohli na vyprávění nerušeně soustředit.

Místopředsedkyně Éry žen Kateřina Dubnová nejprve všechny přítomné přivítala a představila jim náš spolek a jeho činnost. Mnozí účastníci besedy později potvrdili, že jim existence ženského feministického spolku, který se zároveň vymezuje kriticky vůči islámu, udělala radost. A ještě větší pak měli, když Klára Samková hned v úvodu svého vyprávění přiznala, že její rodina má na Znojemsku své kořeny a ona sama v něm strávila nemalou část svého dětství a mládí.

Později ovšem došlo na vážnější témata. Klára Samková připomněla, že to byla právě Morava, která má s islámem negativní historickou zkušenost už od dob vpádu Turků na toto území a účasti v bojích na obranu Vídně. Podivila se nad tím, jaký smysl a naději na úspěch má lidem s touto zkušeností najednou tvrdit, že jsou muslimové přátelé. Pohovořila také o tom, v čem v otázce islámu vidí dva největší problémy. Podle ní je problém v nás samých, že na tak cizí ideologii, jakou islám je, hledíme stále prizmatem křesťanství a humanismu, aniž bychom si dostatečně uvědomili, že islámský svět zkrátka křesťanský není a hledí na nás úplně jinak. Druhý problém je podle Kláry Samkové naopak v islámu samém a jeho pohledu na neislámskou civilizaci: snaží se marně převálcovat protivníka, který létá na Měsíc a na rozdíl od něj dokáže svět zbavit dřívějších smrtelných chorob, jako byl černý kašel, záškrt, hledat lék na rakovinu a virus HIV... zkrátka protivníka, který je očividně silnější a životaschopnější. Klára Samková také zmínila obranné reakce obyvatel českých zemí na neustálé vpády cizinců na naše území.

V krátké diskusi, která po přednášce Kláry Samkové následovala, se pak řeč točila především kolem toho, proč jsou země tzv. Visegrádské čtyřky v otázce vnímání islámu a migrace natolik odlišné od zemí Západu. Podle Kláry Samkové jde znovu pouze o sdílenou historickou zkušenost s islámem a totalitou, kterou Západ nemá.

Publikum na závěr odměnilo Kláru Samkovou potleskem, nechalo si od ní podepsat její knížky, které jsme jim přivezly, a také hojně přispívalo do naší sbírkové pokladničky na nákup knih o islámu pro veřejné knihovny, za což jim velmi děkujeme.

Věříme, že se do Znojma v budoucnu určitě ještě vrátíme, a místní knihovně rády zašleme knihy o islámu, které si z našich seznamů vyberou. Máme radost, že nám i paní ředitelka potvrdila, že mezi čtenáři je o tuto literaturu zájem.

Zároveň děkujeme členům místní organizace SPD za pomoc s organizací této besedy. 

knihy

Po knihách, které jsme Znojemským přivezly, se jen zaprášilo.

klara

Klára Samková se ponořila do vzpomínek.

klara znojmo

Bylo ale nutné se přesunout i k tématům, která spoustu z nás tak trápí - co s tím islámem?