Shrnutí besedy v Ústí nad Labem

Klára Samková na besedě v Ústí nad Labem

Éra žen završila ve středu 20. června jarní sezónu besed Kláry Samkové o islámu a právu. Stalo se tak v Ústí nad Labem v prostředí hotelu Vladimir v centru města. Spolupořadatelem besedy byl Oblastní klub SPD Ústí nad Labem, proto bylo v publiku možné vidět členy a příznivce této strany. Mezi zhruba 25 účastníky besedy byli ovšem i zájemci, kteří přijeli až z Teplic. Dorazily též některé členky Éry žen.

Beseda měla klasický průběh, včetně představení spolku Éra žen a jeho dosavadní činnosti místopředsedkyní Kateřinou Dubnovou. Klára Samková pak pohovořila o tom, jakým způsobem jsou u nás tvořeny zákony, čím se toto liší od islámského práva a fungování společnosti a jaké důsledky to pro nás může mít. Následně se rozproudila živá debata na témata související s islámem a migrací, citovalo se dokonce z Bible, lidé neváhali svěřovat se se svými postřehy ohledně situace v muslimských zemích a vyjadřovali se i k fungování práva u nás. Bylo ovšem jen otázkou času, kdy se řeč stočí i na téma, které ústecké občany v souvislosti s Klárou Samkovou zajímá, a sice na problematiku soužití s romskou menšinou. Bohužel už čas tlačil a Klára Samková tak neměla čas se k této věci vyjádřit tak podrobně, jak chtěla a jak by bylo zapotřebí. Slíbila však přítomným, že se může do Ústí nad Labem na podzim vrátit se samostatnou besedou k tomuto tématu a vzít s sebou i svou knihu „Romská otázka: psychologické důvody sociálního vyloučení Romů“. I s tímto jí tedy Éra žen v budoucnu pomůže.

V závěru besedy si zájemci opět rozebrali publikace Kláry Samkové, nechali si je od ní podepsat a přispěli do pokladničky k projektu O islámu do knihoven. Všem dárcům děkujeme a těšíme se na případné další setkání!

imgp6783.jpg

imgp6762.jpg

imgp6768.jpg

imgp6769.jpg

imgp6772.jpg

imgp6775.jpg

imgp6778.jpg