Shrnutí besedy Kláry Samkové v Hranicích u Aše

Klára Samková na besedě v Hranicích u Aše

Květnová beseda Kláry Samkové o islámu a právu proběhla v městské knihovně v Hranicích u Aše ve čtvrtek 24. května 2018. Samotné Hranice jsou městečko s cca 2500 obyvatel, velmi pěkně udržované a s krásnými nově vysázenými alejemi podél cesty do města. Knihovna sídlí v přízemní budově, je vybavená moderním nábytkem, s možností přednášek až pro 50 lidí, vše opraveno a krásně přichystáno pro besedu. Ta byla vůbec první takovou akcí, kterou paní knihovnice pro veřejnost uspořádala – doufejme, že se nechá naší besedou inspirovat a bude podobných setkání pořádat co nejvíce. Na besedu s Klárou Samkovou dorazilo i přes nepřízeň počasí kolem 15 zájemců, většinou staršího věku.

Po obvyklé přednášce o právní teorii a vztahu islámu k neislámskému právu se rozproudila živá diskuse. Klára Samková si z ní poznamenala několik následujících postřehů:

1) S účastníky setkání se shodla na tom, že za vzniklou situaci ohledně politiky si můžeme v podstatě sami, protože v 90. letech jsme začali podnikat, dohánět život, který nám komunisté neumožnili a politiku jsme „delegovali“ na politiky. Musíme si ji teď vzít zpět a přiznat si, že starost o věci veřejné není jen jít 1x za 4 roky k volbám, ale je to chodit vždy na zastupitelstvo, ptát se svých zastupitelů a poslanců a nutit je k jednoznačným odpovědím.

2) Postoj poslanců k islámu musí být takový, aby jim bylo jasné, že kdo bude mít kladný postoj k migrantům a islámu, v následujícím volebním obdob příichází o mandát... to jim však musí říci lidé - voliči - tedy MY!

3) Lidé z Hranic a okolí si uvědomují, že migrace v daném regionu - na pomezí Bavorska, Saska a ČR prostě JE problémem. Cca 2 měsíce před datem konání besedy vyšel v ašském tisku článek o schůzce starostů cca 20 obcí v okolí Hranic a Aše. Na této schůzce řešili fakt, že v bezprostřední blízkosti hranic s Českou republikou je v Německu ubytováno kolem 600 migrantů, a vliv této situace na život občanů. Ti tyto migranty takřka denně vídají na benzinové pumpě na česko-německých hranicích, kde migranti popíjejí. Migranti se navíc pohybují i ve skupinách přímo na území této lokality, kde se na ně již připravují – třeba arabským nápisem u vchodu restaurace Oáza v obci Vojtanov.

oaza_vojtanov.jpg

4) Účastníci besedy také vyjádřili svou nespokojenost s tím, že v arabském světě není dost organizací, které by se samy braly za práva svých lidí. Klára Samková ovšem konstatovala, že problémem v tomto případě není nedostatek takových organizací, ale naše nízké všeobecné povědomí o těchto organizacích a možnostech, jak tyto organizace případně podpořit, aby účinně pomáhaly na místě. Jako příklad uvedla příběh popsaný v knize Ranní rosa, kterou napsala dívenka z Jemenu. Tu v deseti letech násilím provdali za starého muže, ona se však vzepřela a vymohla si anulaci sňatku. V knize jsou kontakty na organizace, které jí při tom byly nápomocny. Tuto knihu náš spolek Éra žen pro knihovnu v Hranicích i další zájemce rád zajistí. Určitě také chceme šířit povědomí právě o lidskoprávních organizacích a aktivistech v arabském a islámském světě.

5) Zásadní věcí, která lidi účastnící se besedy znepokojuje, je to, že nerozumí důvodům, které způsobují migraci do Evropy, zejména tomu, čeho má být aktivním přiváděním těchto migrantů do Evropy dosaženo. Nikdo jim na jejich otázku nedává relevantní odpověď, takže pak dochází k vymýšlení různých spikleneckých teorií, ale skutečný důvod nechápe nikdo.

Po necelých dvou hodinách povídání pak beseda skončila. Paní knihovnice slíbila poreferovat o této besedě na setkání okresních knihovnic, je tedy možné, že se v budoucnu některá z dalších besed Kláry Samkové o islámu a právu odehraje i na dalších místech tohoto regionu.

Paní knihovnici děkujeme za fotografie i za článek na webu města Hranice. https://www.mestohranice.cz/mestska-knihovna/deje-se-v-knihovne/besidka-s-klarou-samkovou-2594cs.html

dscn4471.jpg

dscn4475.jpg

dscn4478.jpg

dscn4481.jpg