Politický islám nevadí – hovořit o něm ovšem ano

Náš ženský spolek Éra žen nabídl jisté knihovně, která dosud nebyla do našeho projektu O islámu do knihoven zapojena, besedu Kláry Samkové o islámu a právu. Podnětem nám byla žádost ze strany veřejnosti, abychom do onoho města přijely a besedu zde – tak jako v mnoha dalších městech – uspořádaly.

Přikládáme odpověď ředitelky knihovny. A připomínáme: nejsme zklamané, že na tuto besedu tedy nedorazíme. Mapování reakcí zástupců institucí a měst či obcí je pro nás stejně důležitou součástí projektu O islámu do knihoven jako samotné besedy či darování knížek. Podle nás je dobré vědět, jak si které město stojí, jak jeho zástupci (což členové kulturních komisí figurující ve vedení městských či obecních knihoven jsou) přistupují nejen k diskusi o islámu a právu, ale i k dalším tématům, která veřejnost zajímají, jak své postoje dokáží zdůvodnit atd. Je rovněž na veřejnosti, jak s informacemi, které skrze nás takto získá, naloží. Jsou místa, kde se lze v knihovnách bavit o čemkoli a zaznívají tam různé úhly pohledu k jednotlivým tématům. A pak jsou místa, která vedoucí pracovníci knihoven cíleně od některých témat úplně izolují, protože jim zřejmě tolik nevadí téma samotné jako představa, že někdo z diskutujících navrhne řešení, které těmto pracovníkům nebude po chuti. Pro nás byl a je tímto ověřovacím tématem právě islám. Ten tedy nevadí, diskuse o něm už ale ano.

Paní ředitelka knihovny nám tedy píše:

"Vážená paní Dubnová,

děkuji za nabídku. O možnosti uspořádat besedu paní Samkové jsem mluvila zcela nezávazně asi minutu s jedním účastníkem jiné naší akce pro děti, takže jsem mu, přiznám se, moc nevěnovala pozornost. Teď, když vím, o jakou besedu se přesně jedná - měla jsem za to, že hovořil o besedě na téma obecně: postavení ženy ve společnosti, rovnoprávnost apod., musím tuto nabídku ze strany naší knihovny odmítnout. Snažím se, aby byl program knihovny vždy naprosto apolitický a téma islámu bylo v naší společnosti a v naší současné politice již tolikrát zneužito, že k tomu naše knihovna nebude přispívat žádnou akcí o tomto tématu.

Omlouvám se, ale předběžný souhlas jsem dala v rychlosti a bez rozmýšlení.
Teď ho tedy ruším.

S pozdravem

XY, ředitelka knihovny"

Štítky: