Češi se totalitě bránit umí, připomněla Klára Samková ve Vamberku

Klára Samková na besedě ve Vamberku

V pátek 20. dubna se Klára Samková spolu s místopředsedkyní Éry žen Kateřinou Dubnovou vypravily na besedu o islámu a právu do východočeského Vamberka. V místní knihovně, založené roku 1857 známým nakladatelem Josefem Richardem Vilímkem starším, se jim dostalo velmi vstřícného a pohostinného přijetí ze strany zdejších knihovnic. Zajímavostí této besedy bylo to, že byla živě přenášena na facebook prostřednictvím TV Patriot – děkujeme i za pořízení záznamu.

Besedy se zúčastnilo asi 20 zájemců, čímž byla prakticky vyčerpána kapacita prostor knihovny. Jako vždy jsme jim nejprve představily náš spolek Éra žen a jeho činnost, v čemž nám byla velmi nápomocna paní knihovnice, která přítomným sama vysvětlila podstatu našeho projektu O islámu do knihoven. Pak už došlo na vyprávění Kláry Samkové – o hodnotě knihoven jakožto nástroje lokální i celostátní vzdělanosti a kultury, který nás odlišuje od islámu, o tom, jak vzniká a funguje česká legislativa a jakým způsobem je islámem deformována a narušována... zkrátka vysvětlila, v čem podle ní jakožto advokátky spočívá hlavní nebezpečí a úskalí islámu, o kterém nikdo nehovoří. V následné diskusi pak hosté doplnili Kláru Samkovou svými postřehy. Musíme říci, že si velmi vážíme toho, že si účastníci besedy všímají svého okolí a vnímají dění v širších souvislostech a historickém kontextu, včetně dění v zahraničí. Klíčovou otázkou, kterou tak lidé Kláře pokládali, bylo.: „Co s tím a jak z toho ven?“ Je nutné podotknout, že tato otázka se konstantně opakuje na všech besedách Kláry Samkové.

Co obvykle Klára Samková na tento dotaz odpovídá? Připomene vždy tazatelům, že se ani dnes v této situaci neděje nic, co bychom my jakožto národ opakovaně nezažívali během naší historie. Podle ní umíme velmi dobře rozpoznat nástup totality, umíme velmi jasně formulovat náš nesouhlas se vstupem kohokoli na naše území, víme, jaké to je, když se v učebnicích píše něco jiného, než co dětem říkají rodiče a když se na veřejnosti musí říkat něco jiného, než si člověk myslí. Měli bychom tedy podle Kláry být na situaci připraveni mnohem lépe, než si muslimská protistrana vůbec dokáže představit. Vždy je potřeba si připomenout, že ani dříve, jakkoli se situace zdála beznadějná (například během německé okupace), se lidé nevzdali a i za cenu obrovských osobních obětí a prostřednictvím každodenního dlouhodobého úsilí nakonec dosáhli svého, aniž by se nechali zablokovat představou, kolik času na to bude potřeba. Z těchto skutečností je tedy podle Kláry potřeba vycházet i dnes – prostřednictvím občanského aktivismu každého z nás, nátlaku na politiky na všech úrovních prostřednictvím konkrétních dotazů, jak v případě islámu hodlají postupovat, vyžadováním jasných odpovědí a vyvozováním důsledků během voleb. Měli bychom se také snažit neustále vysvětlovat situaci mladým lidem, kteří s totalitou už osobní zkušenosti nemají a jsou navíc velmi náchylní k manipulacím různého druhu.

Ještě jednou tedy děkujeme vamberecké knihovně za možnost uspořádat tuto besedu a všem zúčastněným za to, že si na nás udělali čas a strávili s námi příjemné páteční odpoledne během zajímavého a jistě i přínosného povídání. Hojné příspěvky do sbírky k projektu O islámu do knihoven, kterých se nám ve Vamberku dostalo, opět využijeme k nákupu knížek varujících před riziky islámu, které knihovnám posíláme - děkujeme, že nám v tomto pomáháte!

Záznam besedy

Foto:

klára vamberk 2

klára vamberk 1

klára vamberk 4

klára vamberk 3

darky

darky 1

Město Vamberk velmi dbá na svou propagaci - chválíme a děkujeme za dárky i květiny od milých knihovnic!