Besedy Kláry Samkové - duben 2018

besedy Kláry Samkové duben 2018

konečně nastal čas opět vyrazit s našimi besedami Kláry Samkové „O islámu, právu a všem, co nás trápí...“ mezi vás. I letos budeme tyto besedy pořádat především ve spolupráci s knihovnami, které se zapojily do našeho projektu O islámu do knihoven / Tvrdá pravda o islámu. Rozhodly jsme se však, že letos frekvenci těchto besed z kapacitních důvodů omezíme na max. 2 za měsíc, s letní přestávkou.

Zveřejňujeme tedy pozvánky na besedy Kláry Samkové, které proběhnou v dubnu, a to v knihovnách v Chotěboři a ve Vamberku. Věříme ve vaši hojnou účast na těchto akcích a začínáme připravovat besedy pro další měsíce.

Stále také platí, že hledáme spoluorganizátory těchto besed i mimo knihovny z řad veřejnosti, a to už pro podzimní „turné“ besed. Nepište nám tedy prosíme „kdy přijedete k nám do XY“, pokud se nejste schopni či ochotni podílet právě na organizaci takovéto besedy. Přijedeme k vám zkrátka tehdy, až budeme vědět, že tam máme základní zázemí pro besedu připravené a máme tam na koho se obrátit. Vše je na vás, nevyžadujeme nic speciálního, zvládneme hovořit i bez mikrofonu a jezdíme na naše vlastní náklady. Občerstvení po cestě k vám potěší, ale umíme si ho zajistit i samy. Na spoluorganizátorech je tak jen zajistit místo konání a propagaci akce – letáky, plakáty i anotaci v textové podobě zašleme.

Beseda v Chotěboři

Kdy: 16. dubna 2018 od 17 do 19 hodin

Kde: Knihovna Ignáta Herrmanna a Informační centrum, Krále Jana 258, Chotěboř

era_zen_a4_chotebor.jpg

era_zen_a6_chotebor.jpg

era_zen_a6_cb_chotebor.jpg

pozvánka na facebooku

Beseda ve Vamberku

Kdy: 20. dubna 2018 od 17 do 19 hodin

Kde: Městská knihovna Vamberk, Voříškova 84

V průběhu besedy bude pořizován záznam. Vstupem na akci účastník dává svůj souhlas k pořízení záznamu a jeho případnému zveřejnění na webových a facebookových stránkách spolku Éra žen.

era_zen_a4_vamberk.jpg

era_zen_a6_vamberk.jpg

era_zen_a6_vamberk_cb.jpg

pozvánka na facebooku