Shrnutí besedy Kláry Samkové v Dobrovici

Klára Samková v Dobrovici

Ve čtvrtek 23. listopadu proběhla v Městské knihovně v Dobrovici další z besed Kláry Samkové věnovaná tématu islámu z pohledu práva, kterou ve spolupráci s knihovnou uspořádala Éra žen. I přes nízkou účast (asi 8 lidí) můžeme besedu zhodnotit kladně a poděkovat zejména tamním knihovnicím jednak za vřelé přivítání Kláry Samkové a místopředsedkyně Éry žen Kateřiny Dubnové, jednak za neuvěřitelný zápal a nadšení při správě dobrovické knihovny samotné. Skutečně nás velmi těší vědomí, že i na maloměstech jako jsou právě Dobrovice je knihovna velmi dobře zásobena knihami a čtenářská kultura je na velmi dobré úrovni.

Obsah besedy byl obdobný jako u těch předchozích – i dobrovickým občanům jsme krátce představily náš spolek a požádaly je o jeho podporu prostřednictvím sbírkové pokladničky k projektu O islámu do knihoven. Děkujeme jim tímto ještě jednou za štědré příspěvky, za které si mohli odnést podepsané knihy Kláry Samkové, které jsme jim přivezly. Klára Samková pak vysvětlila svůj přístup k islámu z pohledu právníka, připomněla právní uspořádání České republiky a vznik našich zákonů a porovnala to vše s islámem a jeho právním systémem. Opět také doporučila čtenářům knihu Malcolma Gladwella Bod zlomu. V diskusi padl dotaz na situaci ve Francii, konkrétně na možnost vytvoření islámského státu přímo na jejím území. Klára Samková toto odmítla jako zcela nepřijatelné – podle ní není totiž možné, aby na území jednoho státu platily dva protikladné právní systémy současně, resp. aby stát nebyl výlučným garantem práva na vlastním území.

Do dobrovické knihovny se tedy určitě rády vrátíme a zašleme tam i knihy varující před islámem, které zdejší knihovnice svým čtenářům z našich seznamů vybraly a doporučují. 

muzeum Dobrovice

před besedou zbyl čas na návštěvu místního muzea

plakát Éry žen

příkladná propagace besedy i Kláry Samkové ze strany knihovnic nás příjemně překvapila hned po příjezdu

leták nástěnka

pozvánka na besedu Kláry Samkové na nástěnce knihovny

knihovna 1

čekala nás útulná knihovna doslova obložená knihami

knihovna 2

Klára Samková v Dobrovici zaujala publikum

iSamková Dobrovice

při diskusi s občany Dobrovice

autogramy

došlo i na autogramiádu knih Kláry Samkové

autogramy 2

i pánové měli zájem o podpis knihy

knihy KS

účastníci besedy si mohli vybrat z knih Kláry Samkové

autogramy 3

i mladší čtenáři si přišli pro podpis Kláry Samkové