Beseda se studenty o ženách v islámu v Poslanecké sněmovně

V pondělí 28. května 2018 proběhla v Poslanecké sněmovně zajímavá akce, jejíž součástí byla i Éra žen, a sice beseda o postavení a právech žen v islámu se studenty pražské SOŠ Drtinova. Asi desítka mladých lidí směřujících do státní správy a diplomacie si z úst poslance SPD Mgr. Jiřího Kobzy vyslechla vyprávění o postavení žen v arabských a islámských zemích, kde tento někdejší diplomat působil a žil. Jeho vzpomínání pak doplnila místopředsedkyně Éry žen Kateřina Dubnová – ta studenty seznámila s činností ženského spolku Éra žen, přinesla na ukázku knihy, které se postavením žen v islámském světě zabývají a upozorňují na rizika islámu, povyprávěla studentům o dění spojeném s ženami a českou muslimskou komunitou i o reakcích veřejnosti na besedy o islámu a právu, které spolek Éra žen pořádá.

Velmi oceňujeme, že tito mladí lidé mají o téma postavení žen v islámu zájem. Jak poslanec Kobza několikrát zmínil, právě na nich jakožto na budoucích voličích totiž velmi záleží, v jakých podmínkách tu budeme žít a co vše bude na našem území možné.

Vyprávění Kobzy i Dubnové bylo poměrně obsáhlé, doufejme, že studentům poskytlo odpovědi na jejich dotazy. Jednu ze studentek například zajímalo, jaký přístup muslimové z arabských blízkovýchodních zemí volí v případě, že se jim narodí těžce handicapované dítě, které se nemůže plnohodnotně zapojit do islámské společnosti. Tento dotaz má tedy přesah i do sociální politiky a ochrany práv handicapovaných – je skvělé, že už takto mladí lidé jsou schopni přemýšlet o situaci osob, které neměly takové štěstí jako oni. Važme si toho a podporujme v mladých tento zájem i o nemocné, staré a nemohoucí osoby – zvláště v situaci, kdy je debata o tématech vztahujících se k islámu uměle odváděna k dělení na „staré, nevzdělané a sociálně slabé diskutéry z venkova“ a „mladé, perspektivní vševědoucí a světaznalé potenciální intelektuály z měst“. Podpořme mladé lidi v tom, aby takovéto neakceptovatelné dělení odmítli jako něco, co uráží především je samotné a rozděluje i jejich vlastní rodiny. Což je další věc, která je naprosto nežádoucí.

Děkujeme poslanci Kobzovi za čas, který studentům věnoval. Oceňujeme, že i on si závažnost situace a důležitost zapojování mladých lidí do těchto debat uvědomuje, a také to, že je ochotný takové setkání zorganizovat v místě s adekvátní reprezentativitou, totiž přímo v Poslanecké sněmovně. Rády se podobných besed zúčastníme i v budoucnu.

Článek o besedě najdete i na webu spolku Šance na návrat, jehož ředitel se besedy také zúčastnil.

http://www.spoleksance.cz/ma-zena-v-islamskem-svete-stejne-postaveni-jako-muz/

I tento spolek, který se věnuje začleňování osob po výkonu trestu zpět do společnosti a prevenci kriminality mezi mládeží, doporučujeme pozornosti veřejnosti.