Beseda Lukáše Lhoťana a Jitky Zajícové v Pardubicích

beseda v Pardubicích

Místopředsedkyně Éry žen Kateřina Dubnová se ve čtvrtek 22. 2. 2018 zúčastnila besedy exmuslima, publicisty a nakladatele Lukáše Lhoťana a překladatelky Jitky Zajícové, která proběhla v kavárně Evropa v Pardubicích. Tématem besedy bylo „Knihy k zamyšlení“. Kateřina Dubnová publiku připomněla, že právě v Pardubicích loni Éra žen odstartovala besedy Kláry Samkové o islámu a právu. Dále vysvětlila podstatu projektu „O islámu do knihoven“ a poděkovala za spolupráci jak Lukáši Lhoťanovi, tak paní Zajícové, překladatelce knihy Arabboy. Zároveň veřejnost požádala o podporu sbírky na nákup knížek varujících před riziky islámu a migrace, které Éra žen zasílá obecním a městským knihovnám.

Slova se následně ujal Lukáš Lhoťan. Vylíčil účastníkům besedy, co ho přivedlo k tomu, že se sám stal muslimem, popsal své zkušenosti s muslimskou komunitou a nakonec i to, co ho přimělo islám nejen opustit, ale začít i jako publicista a poté nakladatel veřejně kritizovat. Neváhal ani charakterizovat některé představitele místní muslimské komunity, vyprávěl o tom, jak u nás muslimové fungují a čím se živí a zmínil rizika, která mohou být s muslimskou komunitou a islámem u nás spojená. Na závěr přítomným krátce představil některé knihy ze své produkce, například publikaci věnovanou arménskému holocaustu, knihu Sexuální mravy zakladatele islámu nebo diplomovou práci Davida Nekoly, vydanou pod názvem Islám a islamismus. (Všechny tyto publikace Éra žen nabízí a zasílá knihovnám.)

Překladatelka Jitka Zajícová zase na besedě představila knihu Arabboy. Vylíčila, jaké útrapy měla s jejím vydáním a jak se nyní snaží, aby se tato kniha šířila mezi veřejností a dostala se k těm, kteří by si ji měli přečíst, zejména k mladým lidem, kteří jsou z nějakého důvodu fascinováni islámem nebo zaujímají vstřícný postoj k masové migraci. I paní Zajícové Éra žen samozřejmě pomáhá dostat tento příběh z prostředí tureckých migrantů v Německu, který vznikl ještě před migrační krizí, ke čtenářům. Paní Zajícová hned všechny varovala, že nejde o snadné čtení, protože popisovaná skutečnost, která se nevyhýbá tématům gangů migrantů na sociálně vyloučených sídlištích v Německu, vymývání mozků islámem i vztahům mladých muslimských chlapců s rodilými německými děvčaty ze sociálně slabého prostředí, je pro mnohé zkrátka až příliš drastická. Přesto je podle Jitky Zajícové nutné alespoň se pokusit podívat se této nepříjemné pravdě do tváře, zejména dokud jí ještě sami nemusíme čelit.

V diskusi padl dotaz například na to, jaký je podle Lukáše Lhoťana pravděpodobný vývoj směřování české muslimské komunity nebo jak vnímá obhájce islámu z akademického prostředí.

Za Éru žen ještě jednou děkujeme pořadatelům – Pardubickému SALÓNU – za uspořádání této zajíavé besedy a těšíme se zase někdy na viděnou!

imgp6545.jpg

Lukáš Lhoťan se představuje

imgp6549.jpg

překladatelka Jitka Zajícová

imgp6600.jpg

Lukáš Lhoťan se svou knížkou "Arménský holocaust"

imgp6621.jpg

Jitka Zajícová hovořila o knížce Arabboy

imgp6606.jpg

další z knížek, které Lukáš Lhoťan představil, byla "Islám a islamismus"

imgp6626.jpg

paní Zajícová vyprávěla i o situaci v migrantských komunitách v Německu

imgp6609.jpg

Lukáš Lhoťan doporučil publiku i knížku Pavla Fendeka Evropa ve smrtelném sevření multikulturalismu a islámu

p1460527.jpg

místopředsedkyně Éry žen, Lukáš Lhoťan a Jitka Zajícová při besedě

imgp6614.jpg

Lukáš Lhoťan odpovídal na dotazy z publika