Výzva: sledujte učebnice!

Nejen v souvislosti s plánovanou stávkou studentů, ale i vzhledem k tomu, co se dlouhodobě děje v našem školství (a co se my jako matky, babičky či jiné příbuzné snažíme v rámci našich vlastních možností sledovat) přicházíme s následující výzvou k veřejnosti:

Budeme rády, když si vy jakožto rodiče začnete všímat obsahu učebnic a dalších výukových materiálů, podle kterých jsou vaše (zejména nezletilé) děti ve školách vzdělávány. Dostáváme informace, že mnozí rodiče vůbec netuší, co je dětem ve školách předkládáno, případně jakých akcí se děti účastní a proč. Náhodný pohled do učebnice, případně poznámky, které do puberty vstupující potomek začne na adresu vlastní rodiny pronášet, pak mohou rodičům způsobit šok. Naše obavy jdou až tak daleko, že si myslíme, že tu někdo zvenčí cíleně prostřednictvím škol poštvává mladou generaci proti vlastním rodičům a dalším příbuzným, zneužívá jejich snadné manipulovatelnosti a nulových zkušeností i potřeby začlenit se do kolektivu vrstevníků, hledat si vlastní vzory a nové autority mimo okruh rodiny atd. Zejména v případech, kdy má rodina nějaké další problémy, např. prochází rozvodem a jeden z rodičů začne dítě manipulovat vůči druhému, toto mívá naprosto devastující výsledky. Nejen pro rodinu samotnou, ale pro celou naši společnost.

Budeme proto velmi rády, pokud se do zmíněných učebnic především společenských věd, dějepisu, biologie či zeměpisu a jejich alternativ podíváte, a pokud najdete něco, co vám přijde už za hranou těchto manipulací, stránku si ofotíte a zašlete nám ji na adresu erazen@erazen.cz spolu s údaji o učebnici a škole, kde jsou tyto materiály používány. Podobně lze naložit i s propagačními materiály, které do škol přinášejí na besedy pracovníci různých neziskových organizací, případně které děti na těchto akcích mimo školu dostávají. Rády bychom z došlých záznamů vytvořily ucelenější komplet, který by nám jednak umožnil získat větší přehled o situaci, jednak by na jeho základě bylo možné podniknout další kroky vedoucí k zamezení neakceptovatelných aktivit jak ze strany škol, tak případně dalších institucí, případně alespoň o celé věci smysluplně diskutovat. Uvědomujeme si, že osamocený protestující rodič má jen malou šanci na to, aby byl vyslyšen – pojďme to tedy udělat jinak!