Výroční zpráva Éry žen 2017 a další dokumenty

Éra žen informuje veřejnost, že jsme zveřejnily dokumenty, kterými jsme se včera, tedy 10. 3. 2018 na 4. členském sjezdu našeho spolku zabývaly. Jednak jde o samotnou výroční zprávu Éry žen za rok 2017, jednak o doklady vztahující se k hospodaření spolku (daňové přiznání, příloha k účetní závěrce, výkaz zisků a ztrát a výpis přijatých darů pro sbírku k projektu O islámu do knihoven).

Všechny tyto dokumenty najdete na stránce Spolek. Můžete si tedy snadno ověřit, že u nás vše probíhá, jak má. Zejména výroční zprávu vám doporučujeme k prostudování, chcete-li získat přehled o naší činnosti.