Ženy a islám

Kandel ve Vídni

demonstrace žen proti násilí ze strany migrantů

O čem „Wochenblick“ informoval exkluzivně už před dvěma týdny, je dnes už jistotou: po městech Kandel, Hamburk, Chotěbuz a mnoha dalších německých městech vyjdou nyní do ulic poprvé také ženy v Rakousku, aby protestovaly proti importovanému násilí. V sobotu 14. dubna od 14 do 17 hodin se dá ve Vídni na pochod protestní průvod, aby upozornil na násilí vůči ženám a dětem. Podle informací na FB stránce vychází průvod ve 14 hodin z vídeňského náměstí Ballhausplatz.

Pořadatelům vídeňského pochodu žen se dostane organizátorské podpory od „originálu“ z Kandelu.

Série článků o ženské obřízce

Všímáme si, že některá z našich médií se občas tématu ženské rituální obřízky / mrzačení ženských pohlavních orgánů věnují. Tentokrát vám tedy přinášíme sérii starších i novějších článků - poněkud překvapivě - z online deníku Blesk. Doporučujeme zejména všímat si odhadovaného počtu žen mimo Afriku, kterých se tato praktika týká nebo jim reálně hrozí.

Ženy, braňte se! #120db – Dcery Evropy vrací úder

Konečně je tu: vzbouření proti importovanému násilí. Po událostech v Cottbusu a Kandelu se zdvihly hlasy na obranu proti odcizení, násilí a zneužívání. Pod hashtagem #120db teď založily mladé ženy iniciativu odporu vytvořenou ženami pro ženy. Dcery Evropy vrací úder.

Írán: hrdinky bojující za svobodu

Sdílíme článek z Gatestone Institutu, který opět komentuje postavení žen v Íránu.

Důsledky zákazu zahalování v Rakousku

Nedávno spolek Éra žen zveřejnil své stanovisko k zákazu zahalování obličeje na veřejnosti v Rakousku. Čekaly jsme zejména na to, jaké důsledky tento zákaz bude mít. Díky překladu článku z Epoch Times, za který děkujeme naší podporovatelce, si o situaci můžeme udělat představu – potvrzuje se totiž, že některé muslimské ženy se svého zahalení nechtějí vzdát natolik, že dokonce Rakousko opouštějí a vracejí se do zemí původu, které jsou zřejmě na veřejné zahalování obličeje lépe adaptované. Bohužel tento zákaz negativně postihuje dokonce i děti: protože jejich matky odmítají se zahalení obličeje vzdát a nemůžou je tak doprovázet do školy, výuka některých muslimských dětí se přesunula z veřejných škol do domácího vyučování. Dochází tedy k dalším segregacím a vyčleňování z kolektivu, a to u nezletilých, kde by tomu přitom mělo být všemi prostředky bráněno a děti by před tímto měly být co nejlépe chráněny, jako se tomu děje v jiných případech. Děti jsou nuceny nést následky dobrovolné volby vyznání svých rodičů a přicházejí o kontakt s vrstevníky bez ohledu na vyznání, stejně tak jako s dospělými lidmi v pozicích učitelů a dalšího personálu škol. Je jim dokonce podsouván názor, že je to tak v pořádku a že povinnosti zahalovat si na veřejnosti obličej musí nemuslimská společnost ustoupit. Z další adaptace takto vychovávaných dětí do stále ještě většinově nemuslimské a nezahalující se rakouské společnosti máme pochopitelně jako spolek Éra žen upřímné a oprávněné obavy. Ať již jde o kolektivy pracovní či volnočasové, nakonec se tyto děti, násilím zvykané na zahalování vlastních matek, sester a dalších rodinných příslušnic, budou tak jako tak muset s nezahalenou veřejností stýkat a kooperovat. Nebude to snadné, pokud tyto děti vyrostou v pocitu, že jejich rodinám bylo ublíženo, notabene těmi, kteří nejsou „slušní“ a nezahalují se. Jediná autorita, kterou tyto děti budou uznávat, bude ta islámská – a zahalená, resp. zahalující. Ta, kterou tyto děti uvidí ve svém nejbližším okolí.

Význam islámského zahalení žen

Přinášíme článek, který jasnou formou hovoří o významu zahalování žen v islámu. 

Afrika bojuje proti sňatkům mladých dívek. Jedna z nich popsala peklo po pohlavním styku

Problematika nucených dětských sňatků a z nich vyplývajícího sexuálního násilí na dětech a sociálně-ekonomického útisku žen spolku Éra žen není lhostejná. Dopady takovéhoto zacházení s lidmi jsou podobné, ať již daná komunita pro ně hledá (a nachází) oporu v islámu či lokálních animistických náboženstvích v Africe i jinde. Podle nás není možné takovému zacházení jen nečinně přihlížet a vyjmenovávat, kdo všechno to dělá, nebo to považovat za neměnnou součást kultury (tedy něčeho, co by mělo lidský potenciál naopak povznášet a rozvíjet). Hovoříme zde totiž především o porušování lidských práv, která jsou deklarována všeobecně bez ohledu na původ, vyznání či kulturní pozadí těch, jimž jsou přiznávána. Věta ze Všeobecné deklarace lidských práv "lidé se rodí sobě rovni ve svých právech" totiž neříká nic jiného, než že se tato rovnost vztahuje na všechny lidské bytosti narozené a žijící kdekoli. Nucené dětské sňatky přitom slouží jen samy sobě - mladé dívky jsou nuceny rodit zejména chlapce, kteří budou později také "bránit čest rodiny" a nutit své dcery k témuž jednání. Náplň a smysl života žen v tomto prostředí jsou tedy již předem od narození dány. Dívky a ženy jsou tak zcela zbaveny projevů vlastní vůle - a společnost samotná přichází o veškerý další přínos kromě rodění dětí, který by jí ženy mohly dát. Dochází tak ke stagnaci a postupné degradaci společnosti, zejména pokud se přidají sňatky příbuzenské, mající za následek porody těžce postižených dětí. Proces migrace pak takovéto jednání a jeho důsledky pomáhá šířit do dalších zemí. Tam se ženy mnohdy brání ještě hůře - izolace od většinové společnosti i jazyková bariéra dělají své, stejně jako ekonomická nesoběstačnost takových žen. 

Zacházení se ženami podle islámu

Na webu Gatestone Institute byl zveřejněn článek, který opět upozorňuje na další příklady toho, jak islám a muslimské komunity po celém světě zacházejí s ženami. Všímá si přitom východisek vztahu muslimských mužů jak k muslimkám samotným, tak i k nemuslimkám, pokud dotyční žijí v nemuslimských zemích. Přináší vyjádření samotných praktikujících muslimů k tomu, jak se dle islámu mají k ženám chovat (a co dle jejich názoru ženy dle islámu dělat mají či nemají), ale také pohled samotných muslimek na jejich vlastní postavení v islámem řízených komunitách a společnostech, na příčiny i důsledky kriminálního jednání muslimů vůči nim.

Rodinné šaría soudy ve Velké Británii

A opět něco z rubriky "ženy a islám", tentokrát ve Velké Británii.

Video: Třetí džihád - smrt práv žen

Dnes přinášíme video - 7. díl seriálu z dílny Clarion Projectu, ve kterém se tento projekt v krátkosti věnuje tomu, jakým způsobem islám nakládá se ženami a jak jim ničí jejich právo na svobodnou existenci jako individuální bytost. Jako příklad slouží situace žen v Íránu a Afghánistánu. V Íránu funguje tzv. mravnostní policie, která na ulicích kontroluje, zda ženy dodržují předepsané zahalení a "cudnost" oděvu. Což konkrétně v Íránu znamená kompletní zahalení od hlavy až k patě (kromě obličeje) v oděvu černé či jiné nevyzývavé barvy, který nekopíruje obrysy těla ženy. Soudě podle zoufalého křiku, který ženy vydávají, když se na ně mravnostní policie zaměří, za porušení těchto pravidel odívání (které ženám vnucují muži) následují velmi brutální tresty. V Afghánistánu pak vidíme ženy zahalené do modrých burek, které jsou pravděpodobně svým mužem bity klackem přímo na ulici. Ve videu také známá exmuslimka Ayaan Hirsi Ali  krátce hovoří o tom, jaké to je, když se k vám takto chovají vaši nejbližší. 

Pages

Subscribe to RSS - Ženy a islám