Ženy a islám

Auta v Rijádu ženy lákala, za volant usednou v červnu

Jako z jiné planety působí článek, který vyšel 18. května 2018 v Lidových novinách a který popisuje situaci v Saúdské Arábii - ženy se tam už budou smět beztrestně posadit za volant automobilů. Prozatím totiž řídit auto směli pouze saúdští muži. 

Wales otevírá kliniku pro oběti ženské obřízky

Wales otevírá svou první kliniku zaměřenou na oběti mrzačení ženských pohlavních orgánů (FGM), kterým má být poskytována lékařská a psychologická pomoc. Wales je druhá nejmenší domovská země, která tvoří Spojené království, s počtem obyvatel jen asi tři milióny a poměrně nízkou mírou přistěhovalectví ve srovnání s okolní Anglií – která již má pět klinik FGM.

Monika Pilloni: Další ze zločinů ze cti na ženách

Blogerka Monika Pilloni ve svém článku na blogu idnes.cz píše o několika dalších případech tzv. zločinů ze cti, které islámský svět páchá na svých vlastních ženách. Tyto hrůzyplné příběhy těch, které se "provinily" porušením islámských pravidel a platí za to cenou nejvyšší, nás nenechávají chladnými. Nechceme akceptovat, že některým lidským bytostem není dopřáno vzít život do vlastních rukou jen proto, že se narodily jako muslimky. Nebudeme to považovat za součást kulturní a náboženské identity lidí, se kterými je údajně nutné (či dokonce snad i možné) žít v míru, a nechceme tuto identitu respektovat, chránit nebo ji považovat za součást cesty k jakémusi pokroku či obecnému lidskému blahu a rozvoji. Spíše to považujeme za akt vyhlášení války vůči určité části lidstva. Nepochopitelné je nám to, že se samy muslimky takovému jednání nebrání, nedokáží se zastat jedna druhé a raději volí sebeobětování ve prospěch ideologie plné svazujících pravidel, které na kvalitě jejich životů vůbec nezáleží. 

Kandel ve Vídni

demonstrace žen proti násilí ze strany migrantů

O čem „Wochenblick“ informoval exkluzivně už před dvěma týdny, je dnes už jistotou: po městech Kandel, Hamburk, Chotěbuz a mnoha dalších německých městech vyjdou nyní do ulic poprvé také ženy v Rakousku, aby protestovaly proti importovanému násilí. V sobotu 14. dubna od 14 do 17 hodin se dá ve Vídni na pochod protestní průvod, aby upozornil na násilí vůči ženám a dětem. Podle informací na FB stránce vychází průvod ve 14 hodin z vídeňského náměstí Ballhausplatz.

Pořadatelům vídeňského pochodu žen se dostane organizátorské podpory od „originálu“ z Kandelu.

Série článků o ženské obřízce

Všímáme si, že některá z našich médií se občas tématu ženské rituální obřízky / mrzačení ženských pohlavních orgánů věnují. Tentokrát vám tedy přinášíme sérii starších i novějších článků - poněkud překvapivě - z online deníku Blesk. Doporučujeme zejména všímat si odhadovaného počtu žen mimo Afriku, kterých se tato praktika týká nebo jim reálně hrozí.

Ženy, braňte se! #120db – Dcery Evropy vrací úder

Konečně je tu: vzbouření proti importovanému násilí. Po událostech v Cottbusu a Kandelu se zdvihly hlasy na obranu proti odcizení, násilí a zneužívání. Pod hashtagem #120db teď založily mladé ženy iniciativu odporu vytvořenou ženami pro ženy. Dcery Evropy vrací úder.

Írán: hrdinky bojující za svobodu

Sdílíme článek z Gatestone Institutu, který opět komentuje postavení žen v Íránu.

Důsledky zákazu zahalování v Rakousku

Nedávno spolek Éra žen zveřejnil své stanovisko k zákazu zahalování obličeje na veřejnosti v Rakousku. Čekaly jsme zejména na to, jaké důsledky tento zákaz bude mít. Díky překladu článku z Epoch Times, za který děkujeme naší podporovatelce, si o situaci můžeme udělat představu – potvrzuje se totiž, že některé muslimské ženy se svého zahalení nechtějí vzdát natolik, že dokonce Rakousko opouštějí a vracejí se do zemí původu, které jsou zřejmě na veřejné zahalování obličeje lépe adaptované. Bohužel tento zákaz negativně postihuje dokonce i děti: protože jejich matky odmítají se zahalení obličeje vzdát a nemůžou je tak doprovázet do školy, výuka některých muslimských dětí se přesunula z veřejných škol do domácího vyučování. Dochází tedy k dalším segregacím a vyčleňování z kolektivu, a to u nezletilých, kde by tomu přitom mělo být všemi prostředky bráněno a děti by před tímto měly být co nejlépe chráněny, jako se tomu děje v jiných případech. Děti jsou nuceny nést následky dobrovolné volby vyznání svých rodičů a přicházejí o kontakt s vrstevníky bez ohledu na vyznání, stejně tak jako s dospělými lidmi v pozicích učitelů a dalšího personálu škol. Je jim dokonce podsouván názor, že je to tak v pořádku a že povinnosti zahalovat si na veřejnosti obličej musí nemuslimská společnost ustoupit. Z další adaptace takto vychovávaných dětí do stále ještě většinově nemuslimské a nezahalující se rakouské společnosti máme pochopitelně jako spolek Éra žen upřímné a oprávněné obavy. Ať již jde o kolektivy pracovní či volnočasové, nakonec se tyto děti, násilím zvykané na zahalování vlastních matek, sester a dalších rodinných příslušnic, budou tak jako tak muset s nezahalenou veřejností stýkat a kooperovat. Nebude to snadné, pokud tyto děti vyrostou v pocitu, že jejich rodinám bylo ublíženo, notabene těmi, kteří nejsou „slušní“ a nezahalují se. Jediná autorita, kterou tyto děti budou uznávat, bude ta islámská – a zahalená, resp. zahalující. Ta, kterou tyto děti uvidí ve svém nejbližším okolí.

Význam islámského zahalení žen

Přinášíme článek, který jasnou formou hovoří o významu zahalování žen v islámu. 

Afrika bojuje proti sňatkům mladých dívek. Jedna z nich popsala peklo po pohlavním styku

Problematika nucených dětských sňatků a z nich vyplývajícího sexuálního násilí na dětech a sociálně-ekonomického útisku žen spolku Éra žen není lhostejná. Dopady takovéhoto zacházení s lidmi jsou podobné, ať již daná komunita pro ně hledá (a nachází) oporu v islámu či lokálních animistických náboženstvích v Africe i jinde. Podle nás není možné takovému zacházení jen nečinně přihlížet a vyjmenovávat, kdo všechno to dělá, nebo to považovat za neměnnou součást kultury (tedy něčeho, co by mělo lidský potenciál naopak povznášet a rozvíjet). Hovoříme zde totiž především o porušování lidských práv, která jsou deklarována všeobecně bez ohledu na původ, vyznání či kulturní pozadí těch, jimž jsou přiznávána. Věta ze Všeobecné deklarace lidských práv "lidé se rodí sobě rovni ve svých právech" totiž neříká nic jiného, než že se tato rovnost vztahuje na všechny lidské bytosti narozené a žijící kdekoli. Nucené dětské sňatky přitom slouží jen samy sobě - mladé dívky jsou nuceny rodit zejména chlapce, kteří budou později také "bránit čest rodiny" a nutit své dcery k témuž jednání. Náplň a smysl života žen v tomto prostředí jsou tedy již předem od narození dány. Dívky a ženy jsou tak zcela zbaveny projevů vlastní vůle - a společnost samotná přichází o veškerý další přínos kromě rodění dětí, který by jí ženy mohly dát. Dochází tak ke stagnaci a postupné degradaci společnosti, zejména pokud se přidají sňatky příbuzenské, mající za následek porody těžce postižených dětí. Proces migrace pak takovéto jednání a jeho důsledky pomáhá šířit do dalších zemí. Tam se ženy mnohdy brání ještě hůře - izolace od většinové společnosti i jazyková bariéra dělají své, stejně jako ekonomická nesoběstačnost takových žen. 

Stránky

Přihlásit se k odběru RSS - Ženy a islám