Veřejné besedy

Veřejné besedy Éry žen, z.s.

Klára Samková na besedě

Ženský spolek Éra žen, z.s. se rozhodl nabídnout zájemcům možnost spolupořádání veřejných besed na témata „postavení žen v islámu, islám, politika vůči islámu v ČR, EU a ve světě". Pakliže zájemci o tento typ akcí takovou událost v daném místě zorganizují, Éra žen, z.s. jim je schopna dodat vytištěné letáky A4 na propagaci akce a následně na místo na vlastní náklady přijet a bezplatně přednášet a diskutovat s účastníky na výše uvedená témata.

Besedy Kláry Samkové - duben 2018

besedy Kláry Samkové duben 2018

konečně nastal čas opět vyrazit s našimi besedami Kláry Samkové „O islámu, právu a všem, co nás trápí...“ mezi vás. I letos budeme tyto besedy pořádat především ve spolupráci s knihovnami, které se zapojily do našeho projektu O islámu do knihoven / Tvrdá pravda o islámu. Rozhodly jsme se však, že letos frekvenci těchto besed z kapacitních důvodů omezíme na max. 2 za měsíc, s letní přestávkou.

Zveřejňujeme tedy pozvánky na besedy Kláry Samkové, které proběhnou v dubnu, a to v knihovnách v Chotěboři a ve Vamberku. Věříme ve vaši hojnou účast na těchto akcích a začínáme připravovat besedy pro další měsíce.

Ve Slavičíně publikum nadšeně vítalo Kláru Samkovou

Klára Samková ve Slavičíně

Beseda Kláry Samkové se uskutečnila ve Slavičíně dne 4. 12. 2017. S její realizací byly spojeny mírné komplikace, protože původně byla beseda domluvena na 30. 11., ale kvůli časovým možnostem Kláry Samkové se termín musel přesunout.

Besedu zorganizovala obecní knihovna ve Slavičíně, která zároveň slouží jako komunitní centrum. Za svou rozsáhlou aktivitu a propojování regionálních neziskových organizací, pomoc při organizování jejich akcí apod., byla knihovna ve Slavičíně vyhlášena nejlepší obecní knihovnou v roce 2017. Ocenění přišlo pár dnů před besedou, takže beseda byla dobrou příležitostí na toto upozornit a práci knihovny vyzdvihnout.

Shrnutí besedy Kláry Samkové v Dobrovici

Klára Samková v Dobrovici

Ve čtvrtek 23. listopadu proběhla v Městské knihovně v Dobrovici další z besed Kláry Samkové věnovaná tématu islámu z pohledu práva, kterou ve spolupráci s knihovnou uspořádala Éra žen. I přes nízkou účast (asi 8 lidí) můžeme besedu zhodnotit kladně a poděkovat zejména tamním knihovnicím jednak za vřelé přivítání Kláry Samkové a místopředsedkyně Éry žen Kateřiny Dubnové, jednak za neuvěřitelný zápal a nadšení při správě dobrovické knihovny samotné. Skutečně nás velmi těší vědomí, že i na maloměstech jako jsou právě Dobrovice je knihovna velmi dobře zásobena knihami a čtenářská kultura je na velmi dobré úrovni.

Besedy Kláry Samkové – listopad/ prosinec 2017

besedy Kláry Samkové v listopadu a prosinci 2017

Letošní „podzimní turné“ besed Kláry Samkové „o islámu, právu a všem, co nás trápí...“ směřuje do finále. Veřejnost čekají ještě dvě tyto besedy – ve středočeské Dobrovici a jihomoravském Slavičíně. Tyto besedy opět zorganizoval ženský spolek Éra žen, z.s. ve spolupráci s místními knihovnami. I v rámci těchto besed proběhne autogramiáda publikací Kláry Samkové – zájemci o knihu budou moci odpovídající částku vložit přímo do sbírkové pokladničky k projektu „O islámu do knihoven“, jehož prostřednictvím se spolek Éra žen snaží obohatit a doplnit knižní fond knihoven o vybrané tituly varující před riziky islámu a migrace.

Zrušení besedy Kláry Samkové v Hranicích u Aše

Z důvodu náhlé nemoci Kláry Samkové jsme bohužel nuceny zrušit plánovanou besedu v Hranicích u Aše, která měla proběhnout ve středu 11. 10. v místní knihovně.

Shrnutí besedy Kláry Samkové v Litoměřicích

zástupkyně Éry žen v Litoměřicích

Ve středu 27. září 2017 proběhla v nádherných prostorách litoměřického Hradu další z besed Kláry Samkové „O islámu, právu a všem, co nás trápí...“, kterou ve spolupráci s místní knihovnou uspořádal spolek Éra žen. Jsme rády, že i přes počáteční komplikace spojené s organizací besedy se nakonec akce velmi vydařila, potěšila nás poměrně značná účast veřejnosti (cca 45 účastníků) i ochota pracovníků kulturního centra seznámit nás s prostředím velmi zdařile rekonstruovaného Hradu a zajistit hladký průběh konání besedy po technické stránce. Děkujeme tedy ještě jednou městu Litoměřice za možnost besedu na tomto místě uspořádat.

Shrnutí besedy Kláry Samkové v Brně

Klára Samková v Brně

Ve středu 20. září proběhla v Brně další z besed Kláry Samkové „O islámu, právu a všem, co nás trápí...“. I zde se debatovalo zejména o postupujícím rozkladu našeho právního státu a vlivu islámu na evropskou kulturu.

Shrunutí besedy Kláry Samkové v Olomouci

Éra žen na besedě v Olomouci

Ve středu 13. září proběhla v Olomouci další z besed Kláry Samkové "O islámu, právu a všem, co nás trápí". Zúčastnilo se jí tentokrát okolo 15 lidí včetně několika členek Éry žen, které jsme rády konečně poznaly osobně a hovořily s nimi o možnostech další vzájemné spolupráce.

Shrnutí besedy Kláry Samkové v Moravské Třebové

Klára Samková na besedě v Moravské Třebové

Ve středu 6. září proběhla na zámku v Moravské Třebové první ze série besed Kláry Samkové „O islámu, právu a všem, co nás trápí“, kterou za pomoci spoluorganizátorů z místní pobočky strany Svoboda a přímá demokracie Tomia Okamury (SPD) uspořádal ženský spolek Éra žen. V hudebním sále zámku se shromáždilo asi 40 zájemců, aby si vyslechli názor Kláry Samkové na tuto problematiku a seznámili se s jejími postřehy vycházející jak z její dlouholeté advokátní praxe, tak i její četby, cest do zahraničí či fungování v politice a veřejném životě.

Stránky

Přihlásit se k odběru RSS - Veřejné besedy