Veřejné besedy

Zrušení besedy Kláry Samkové v Hranicích u Aše

Z důvodu náhlé nemoci Kláry Samkové jsme bohužel nuceny zrušit plánovanou besedu v Hranicích u Aše, která měla proběhnout ve středu 11. 10. v místní knihovně.

Shrnutí besedy Kláry Samkové v Litoměřicích

zástupkyně Éry žen v Litoměřicích

Ve středu 27. září 2017 proběhla v nádherných prostorách litoměřického Hradu další z besed Kláry Samkové „O islámu, právu a všem, co nás trápí...“, kterou ve spolupráci s místní knihovnou uspořádal spolek Éra žen. Jsme rády, že i přes počáteční komplikace spojené s organizací besedy se nakonec akce velmi vydařila, potěšila nás poměrně značná účast veřejnosti (cca 45 účastníků) i ochota pracovníků kulturního centra seznámit nás s prostředím velmi zdařile rekonstruovaného Hradu a zajistit hladký průběh konání besedy po technické stránce. Děkujeme tedy ještě jednou městu Litoměřice za možnost besedu na tomto místě uspořádat.

Shrnutí besedy Kláry Samkové v Brně

Klára Samková v Brně

Ve středu 20. září proběhla v Brně další z besed Kláry Samkové „O islámu, právu a všem, co nás trápí...“. I zde se debatovalo zejména o postupujícím rozkladu našeho právního státu a vlivu islámu na evropskou kulturu.

Shrunutí besedy Kláry Samkové v Olomouci

Éra žen na besedě v Olomouci

Ve středu 13. září proběhla v Olomouci další z besed Kláry Samkové "O islámu, právu a všem, co nás trápí". Zúčastnilo se jí tentokrát okolo 15 lidí včetně několika členek Éry žen, které jsme rády konečně poznaly osobně a hovořily s nimi o možnostech další vzájemné spolupráce.

Shrnutí besedy Kláry Samkové v Moravské Třebové

Klára Samková na besedě v Moravské Třebové

Ve středu 6. září proběhla na zámku v Moravské Třebové první ze série besed Kláry Samkové „O islámu, právu a všem, co nás trápí“, kterou za pomoci spoluorganizátorů z místní pobočky strany Svoboda a přímá demokracie Tomia Okamury (SPD) uspořádal ženský spolek Éra žen. V hudebním sále zámku se shromáždilo asi 40 zájemců, aby si vyslechli názor Kláry Samkové na tuto problematiku a seznámili se s jejími postřehy vycházející jak z její dlouholeté advokátní praxe, tak i její četby, cest do zahraničí či fungování v politice a veřejném životě.

Ke kauze "zrušené" besedy Kláry Samkové v Litoměřicích

rozpis besed září 2017

V uplynulých dnech mohla být veřejnost svědky poněkud nepříjemné události, kdy knihovna K.H. Máchy v Litoměřicích, se kterou jsme připravovaly besedu Kláry Samkové o islámu a právu, tuto plánovanou akci nejprve zrušila s poněkud nešťastným odůvodněním, že se "názory paní Samkové neshodují s jejich konceptem HateFree Culture". 

Besedy Kláry Samkové – září 2017

besedy Kláry Samkové v září

Jak jsme informovaly dříve, v měsíci září 2017 opět proběhne několik veřejných besed naší předsedkyně Kláry Samkové na téma „islám, právo, věci s ním související“, které Éra žen pořádá či spolupořádá v různých městech v Čechách a na Moravě.

Krátké shrnutí besedy Kláry Samkové v Trutnově (20. 6. 2017)

Klára Samková na besedě v Trutnově

Beseda "O islámu, právu a všem, co nás trápí..." proběhla ve velmi příjemném prostředí jednoho ze zdejších hotelů. Zúčastnilo se jí 11 místních lidí, vesměs těch, kteří mají na islám, migraci a problémy s oběma jevy spojené podobný názor jako Klára Samková a její spolek Éra žen.

Beseda Kláry Samkové v Karlových Varech 15. 6. 2017

Klára Samková

Ve čtvrtek 15. června proběhla beseda Kláry Samkové v karlovarské krajské knihovně. I když tentokrát beseda měla nízkou účast (sešlo se jen kolem 12 zájemců), přesto ji lze hned z několika důvodů považovat za velmi vydařenou a přínosnou. Především proto, že Klára Samková (resp. představitelky a členky spolku Éra žen) byly na místě přivítány a vřele přijaty vedoucí zdejší nádherné knihovny, která je skvěle vybavená právě pro pořádání takovýchto akcí. Dále proto, že na akci dostala možnost promluvit i jedna z členek našeho spolku, která pracuje v azylovém zařízení pro nezletilé migrantky v Německu – kromě samotné besedy Kláry Samkové tak všichni účastníci mohli získat vhled do této problematiky takřka přímo z terénu. Naše členka nám potvrdila, že úspěšná integrace těchto migrantek z odlišného sociálního, kulturního a náboženského prostředí je věcí nesmírně náročnou, ne-li přímo nemožnou. Klára Samková na toto téma nadnesla myšlenku, že by nebylo od věci navázat kontakt s muslimskými ženskými komunitami přímo v zemích původu a informovat je o běžné realitě každodenního života v Evropě – například o tom, že u nás ženy chodí do práce, aby měly svůj vlastní příjem, nebo že se samy věnují péči o vlastní domácnost včetně úklidu. Je evidentní, že tento druh informací do muslimských zemí stále ještě nedoléhá a migrantky pak po příchodu do Evropy zažívají velký šok, se kterým se jen obtížně vyrovnávají. Éra žen se v budoucnu pokusí tento nápad dále realizovat.

Beseda Kláry Samkové v Táboře (14. 6. 2017)

Klára Samková

Ve středu 14. června proběhla beseda Kláry Samkové v Táboře. Zúčastnilo se asi 15 zájemců, kteří si přišli poslechnout nové informace o vztahu islámu a práva a podělit se o své myšlenky, zážitky a zkušenosti s těmito a příbuznými tématy.

Stránky

Přihlásit se k odběru RSS - Veřejné besedy