O islámu do knihoven

Příprava knih o islámu na expedici knihovnám - 2. kolo

knihy o islámu

V sobotu 16. září 2017 jsme se s našimi členkami a příznivci v sídle našeho spolku pustily do dalšího (již druhého) kola třídění a balení knížek varujících před riziky islámu a migrace, které rozešleme knihovnám (viz projekt O islámu do knihoven). Opět šlo o cca 200 ks knih, tentokrát většinou z produkce nakladatelství Euromedia a další tituly z nabídky exmuslima a nakladatele Lukáše Lhoťana. Ten nám navíc zaslal 20ks letošní horké novinky na poli literatury o islámu – diplomovou práci Mgr. Davida Nekoly s názvem „Islám a terorismus“, kterou tomuto absolventovi Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem na konci léta pomohl vydat. Tuto knihu jsme tedy hned zařadily na seznam námi knihovnám nabízené a veřejnosti doporučované literatury. Knihovnám, kterým jsme v předchozím kole ještě nezaslaly žádnou z jimi požadovaných knih a které se dostaly na náš seznam prvních 20 knihoven „odbavovaných“ v tomto druhém kole balení knížek, navíc také zasíláme dva cestopisy Kláry Samkové jako poděkování za trpělivost při čekání na knihy.

Děkujeme dárcům!

banner projektu O islámu do knihoven

Éra žen si dovoluje oznámit veřejnosti, že dne 14. 7. 2017 oficiálně otevřela putovní sbírkovou pokladničku k projektu O islámu do knihoven (viz zápis o otevření). Tuto pokladničku jsme po celý červen vozily s sebou na besedy Kláry Samkové o islámu a právu, které proběhly v Mariánských Lázních, Karlových Varech, Táboře a Trutnově. Právě tam měli účastníci těchto akcí možnost přímo náš projekt podpořit a přispět libovolnou částkou do sbírky na nákup knih varujících před riziky islámu a migrace do knihoven.

Příprava knih na expedici do knihoven

knihy o islámu

Jak jste se mohli dočíst na našem facebooku, v těchto dnech v sídle Éry žen vrcholí příprava první části knih varujících před riziky islámu na rozesílání do knihoven. Již brzy se tak část knihoven, které se zapojily do projektu „O islámu do knihoven“ dočká svých zásilek.

Recenze knihy Arabboy od Martina Konvičky

obálka knihy Arabboy

Jedna z knížek řešících problematiku islámu a migrace z muslimských zemí (případně život muslimských migrantů v Evropě v různých generacích), které spolek Éra žen chce zajistit veřejným knihovnám, a sice nově v českém překladu vydaná publikace Arabboy německo-turecké autorky Güner Yasemin Balciové, vzbudila pozornost i doc. Martina Konvičky.

Poděkování za podporu projektu a šíření informací

podpořte projekt O islámu do knihoven

Jsme velmi rády, že projekt našeho spolku Éra žen „O islámu do knihoven“ si postupně získává podporu a pozitivní ohlas veřejnosti, která se začíná sama zapojovat do jeho aktivní propagace a šíření informací. Zejména vítáme pomoc a podporu ze strany literárních a čtenářských kruhů, spolků, organizací, webových stránek a blogů!

Poděkování nakladatelům za poskytnutí slev na knihy

banner projektu O islámu do knihoven

Éra žen, z.s. tímto děkuje všem nakladatelům, kteří se rozhodli podpořit projekt „O islámu do knihoven“ poskytnutím slev na hromadný nákup vybraných knih o islámu, které spolek hodlá věnovat knihovnám zapojeným do projektu.

Projekt „O islámu do knihoven“ - literatura

knihy varující před riziky islámu zasílané Érou žen do knihoven

Éra žen šíří povědomí o rizicích islámu a migrace

 
Název projektu: O islámu do knihoven
 
Realizuje: Éra žen, z.s. (se sídlem: Španělská 742/6, 120 00 Praha 2 – Vinohrady, IČO 05199620)
 
Fakturační údaje: Éra žen, z.s., Španělská 742/6, 120 00 Praha 2,                    IČO: 05199620, DIČ: CZ 05199620 - neplátce DPH
 
Popis projektu: obohacení knižního fondu veřejných knihoven v ČR o vybrané tituly z oblasti beletrie i odborné literatury, které se zaměřují na islám, upozorňují na jeho rizika, informují o problémech spojených s migrací z islámských zemí, životě v arabském světě apod. - zajištění těchto publikací od nakladatelů a velkoobchodů a jejich distribuce do knihoven, které se do projektu zapojí na základě nabídky učiněné přes mailovou komunikaci.
 
Cíle projektu: prostřednictvím doplnění knižního fondu veřejných knihoven prolomit mediální blokádu na témata „islám, migrace, právo a věci s nimi související“, zvýšit informovanost veřejnosti v oblasti těchto témat a iniciovat celospolečenskou diskusi k těmto tématům.
 
Časový horizont projektu: veřejná sbírka – od 12. 1. 2017 na dobu neurčitou, s prvním vyúčtováním k 31. 12. 2017 a dalšími vždy po roce
                                         realizace projektu – v letních měsících 2017 (předpoklad – hlavní fáze)
 
Způsoby financování projektu: veřejná sbírka, registrovaná na Magistrátu hlavního města Prahy
 

Číslo transparentního účtu sbírky: 2501081602/2010 (Fio banka), povolená je rovněž putovní sbírka.

Možnost platby pomocí QR kódu

 

50kc.png100kc.png200kc.png500kc.png

            50 Kč                         100 Kč                        200 Kč                         500 Kč

 

1000kc.png         

          1000 Kč

Počet zapojených knihoven (k 1. 6. 2017): 93 (z bezpečnostních důvodů vzhledem k možnosti politického nátlaku lokálního charakteru na zapojené knihovny kvůli citlivému tématu nebudeme zveřejňovat identitu či lokality zapojených knihoven - viz kauza zrušené autogramiády knihy Kláry Samkové v Brně v říjnu 2016)
 
Počet nabízených knih: 43 titulů z oblasti odborné literatury o islámu
                                     35 titulů z oblasti beletrie o islámu
 
Průměrná cena jedné publikace: 205,90 Kč
 
Celkový počet požadavků na objednání knih (k 1. 6. 2017): 2297
 
Průměrný počet požadovaných knih na 1 knihovnu: 24 ks
 
Průměrná cena objednávky na 1 knihovnu: 4941,60 Kč
 
Způsob distribuce knih knihovnám: poštou (včetně darovací smlouvy)
 

Předpokládaný rozpočet projektu: 500 000 Kč (pro velký zájem knihoven lze očekávat i další vyšší náklady)

 
Způsoby shromažďování příspěvků do sbírky: a) bankovním převodem na sbírkový účet
                                                                                 b) prostřednictvím sbírkové pokladničky
                                                                                     (povolení putovní sbírky)
                                                                          c) prostřednictvím anonymních darů spolku Éra žen, z.s.
                                                                                  (vzor darovací smlouvy, potvrzení pro daňové účely)
 

Kontakt pro anonymní dárce, knihovny, veřejnost:

 erazen@erazen.cz , https://www.facebook.com/EraZenCZ/

Způsoby propagace projektu: webové stránky www.erazen.cz (menu Projekty -> O islámu do knihoven), facebookové stránky spolku Éra žen, z.s., letáky a další materiály umisťované na těchto komunikačních kanálech, mailová, osobní i telefonická komunikace s knihovnami a distribuce propagačních materiálů do těchto institucí.

Leták k online distribuci, tisku a dalšímu šíření

letakoidk.jpg

Malý leták:

letak4x.jpg


Přihlásit se k odběru RSS - O islámu do knihoven