O islámu do knihoven

Projekt „O islámu do knihoven“ - literatura

knihy varující před riziky islámu zasílané Érou žen do knihoven

Éra žen šíří povědomí o rizicích islámu a migrace

ČÍSLO TRANSPARENTNÍHO ÚČTU: 2501081602/2010 (Fio banka)

 
Název projektu: O islámu do knihoven
 
Realizuje: Éra žen, z.s. (se sídlem: Španělská 742/6, 120 00 Praha 2 – Vinohrady, IČO 05199620)
 
Fakturační údaje: Éra žen, z.s., Španělská 742/6, 120 00 Praha 2,                    IČO: 05199620, DIČ: CZ 05199620 - neplátce DPH
 
Popis projektu: obohacení knižního fondu veřejných knihoven v ČR o vybrané tituly z oblasti beletrie i odborné literatury, které se zaměřují na islám, upozorňují na jeho rizika, informují o problémech spojených s migrací z islámských zemí, životě v arabském světě apod. - zajištění těchto publikací od nakladatelů a velkoobchodů a jejich distribuce do knihoven, které se do projektu zapojí na základě nabídky učiněné přes mailovou komunikaci.
 
Cíle projektu: prostřednictvím doplnění knižního fondu veřejných knihoven prolomit mediální blokádu na témata „islám, migrace, právo a věci s nimi související“, zvýšit informovanost veřejnosti v oblasti těchto témat a iniciovat celospolečenskou diskusi k těmto tématům.

Aktualizace seznamů literatury o islámu

Náš projekt O islámu do knihoven má za sebou téměř rok svého fungování. Během něj při komunikaci s jednotlivými nakladateli knížek, které zasíláme knihovnám, ověřujeme dostupnost požadovaných titulů a průběžně aktualizujeme seznamy námi vybrané literatury varující před riziky islámu a migrace. Stejně tak seznamy doplňujeme o nově vydané publikace.

Stav projektu O islámu do knihoven - rok 2017

Pro větší přehlednost přinášíme shrnutí základních dat o průběhu projektu O islámu do knihoven, resp. jeho stavu ke 12. 12. 2017.

Do knihoven bylo odesláno 862 ks publikací z celkem požadovaných 2650 ks (32,53 %).

graf1-page-001.jpg

 

Za těchto 862 ks knih spolek z veřejné sbírky utratil 72 083,50 Kč.

Zůstatek na sbírkovém transparentním účtu činil k 2. 12. 2017 37 059,93 Kč.

Výroční zpráva Éry žen 2017 a další dokumenty

Éra žen informuje veřejnost, že jsme zveřejnily dokumenty, kterými jsme se včera, tedy 10. 3. 2018 na 4. členském sjezdu našeho spolku zabývaly. Jednak jde o samotnou výroční zprávu Éry žen za rok 2017, jednak o doklady vztahující se k hospodaření spolku (daňové přiznání, příloha k účetní závěrce, výkaz zisků a ztrát a výpis přijatých darů pro sbírku k projektu O islámu do knihoven).

Ideologický boj ve veřejných knihovnách

knihy

Rády bychom veřejnost, naše příznivce a zejména návštěvníky veřejných knihoven informovaly o naší zkušenosti, kterou jsme získaly prostřednictvím našeho projektu „O islámu do knihoven / Tvrdá pravda o islámu“. Jak víte, plošně jsme oslovily veřejné knihovny s nabídkou na zajištění knih, které nezkresleně varují před islámem. V drtivé většině případů byla tato naše nabídka přijata velmi kladně, ať už knihovnicemi z malých obecních knihoven na českém či moravském venkově, nebo přímo vedením knihoven ve větších městech, tedy regionálních a krajských.

3. kolo balení knížek pro knihovny

knihy 3. kolo balení

V kanceláři spolku Éra žen jsme v neděli 10. prosince s několika našimi členkami realizovaly další, již 3. kolo třídění a balení knih varujících před riziky islámu a migrace, které zasíláme veřejným knihovnám. Tentokrát jsme primárně rozesílaly knihy Benjamina Kurase, ale také letošní novinku - knihu Arabboy nebo bestseller Nikdy neříkej, že se bojíš. Do balíčků jsme také dle zájmu knihoven přidaly knihy z předchozích kol rozesílání - od Lukáše Lhoťana, Billa Warnera či tituly z produkce nakladatelství Albatros. Do prvozásilek přišly rovněž jako obvykle dva cestopisy Kláry Samkové - Po Evropě s maminkou a Moje cesta za Scarlett, které knihovnám věnujeme jako poděkování za trpělivost při čekání na zaslání knih. 

Poděkování dárcům II.

banner O islámu do knihoven

Na členský účet spolku Éra žen přibyly v nedávné době dva anonymní příspěvky, každý v hodnotě 20 000,- Kč. Éra žen tímto děkuje dárcům za jejich štědrost. Oba tyto příspěvky převedeme na transparentní sbírkový účet k projektu „O islámu do knihoven / Tvrdá pravda o islámu“ a za celkovou vybranou sumu opět nakoupíme veřejným knihovnám knížky varující před riziky islámu a migrace. Jsme rády, že má veřejnost zájem na tom, aby tento náš projekt mohl pokračovat a aby se právě tyto publikace dostaly prostřednictvím našeho spolku a sítě veřejných knihoven mezi čtenáře. 

Příprava knih o islámu na expedici knihovnám - 2. kolo

knihy o islámu

V sobotu 16. září 2017 jsme se s našimi členkami a příznivci v sídle našeho spolku pustily do dalšího (již druhého) kola třídění a balení knížek varujících před riziky islámu a migrace, které rozešleme knihovnám (viz projekt O islámu do knihoven). Opět šlo o cca 200 ks knih, tentokrát většinou z produkce nakladatelství Euromedia a další tituly z nabídky exmuslima a nakladatele Lukáše Lhoťana. Ten nám navíc zaslal 20ks letošní horké novinky na poli literatury o islámu – diplomovou práci Mgr. Davida Nekoly s názvem „Islám a terorismus“, kterou tomuto absolventovi Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem na konci léta pomohl vydat. Tuto knihu jsme tedy hned zařadily na seznam námi knihovnám nabízené a veřejnosti doporučované literatury. Knihovnám, kterým jsme v předchozím kole ještě nezaslaly žádnou z jimi požadovaných knih a které se dostaly na náš seznam prvních 20 knihoven „odbavovaných“ v tomto druhém kole balení knížek, navíc také zasíláme dva cestopisy Kláry Samkové jako poděkování za trpělivost při čekání na knihy.

Děkujeme dárcům!

banner projektu O islámu do knihoven

Éra žen si dovoluje oznámit veřejnosti, že dne 14. 7. 2017 oficiálně otevřela putovní sbírkovou pokladničku k projektu O islámu do knihoven (viz zápis o otevření). Tuto pokladničku jsme po celý červen vozily s sebou na besedy Kláry Samkové o islámu a právu, které proběhly v Mariánských Lázních, Karlových Varech, Táboře a Trutnově. Právě tam měli účastníci těchto akcí možnost přímo náš projekt podpořit a přispět libovolnou částkou do sbírky na nákup knih varujících před riziky islámu a migrace do knihoven.

Příprava knih na expedici do knihoven

knihy o islámu

Jak jste se mohli dočíst na našem facebooku, v těchto dnech v sídle Éry žen vrcholí příprava první části knih varujících před riziky islámu na rozesílání do knihoven. Již brzy se tak část knihoven, které se zapojily do projektu „O islámu do knihoven“ dočká svých zásilek.

Stránky

Přihlásit se k odběru RSS - O islámu do knihoven