Éra žen proti islámu

Vyjádření ženského spolku Éra žen, z.s., k zákonu zakazujícímu nosit oděvy zakrývající obličej v Rakousku

Éra žen bere na vědomí a částečně vítá rozhodnutí rakouské vlády znemožnit zahalování obličeje na veřejnosti, a to zejména v aktuálním kontextu bezpečnostní situace v Evropě a v souvislosti s migrační a integrační politikou jednotlivých států. Vnímáme, kam snahy rakouských zákonodárců směřují: k místní muslimské menšině. Zákon je pokusem o boj proti islámskému zahalování žen burkami a nikáby. Tak o tom ostatně také sami rakouští představitelé hovoří, s odůvodněním, že tento oděv vyčleňuje muslimku z většinově stále ještě katolické společnosti a brání tak v její integraci.

Indoktrinace dětí islámem v ČR II. - neziskovky ve školkách a školách

Upozorňujeme na další možný pokus o nepřípustnou indoktrinaci dětí, tentokrát prostřednictvím neziskových organizací z oblasti etnobyznysu, které školám a školkám (!!!) nabízejí programy, které mají děti vést údajně k „toleranci jiných kultur a přijímání odlišností“. Ve skutečnosti však tyto programy mohou vést k neuvěřitelné manipulaci s vlastní teprve se rozvíjející identitou dítěte i s jeho vztahem k okolí. Místo podpory rozvoje této identity a přirozených mezilidských vztahů je tak dítě neustále nuceno uměle se zabývat existencí jiných společností a kultur a bez přímých a dlouhodobých zkušeností a dalších kontextů je automaticky akceptovat a pozitivně hodnotit, ba dokonce upřednostňovat před prostředím, ze kterého samo vychází. Což se samozřejmě týká i společností islámských – děti mohou být odmala vedeny k akceptaci islámského zahalování žen (resp. malých holčiček), seznamovány s arabským písmem, islámskými modlitebními či stravovacími rituály, svátky atd. Vše pochopitelně nad rámec běžných školních osnov a na úkor informací o neislámských společnostech.

Indoktrinace dětí islámem v ČR I. - islámské letní tábory

Přikládáme odkaz na již starší, ovšem stále alarmující případ, o kterém informovala TV Prima. Šlo o pořádání islámských letních táborů pro děti (aniž by bylo explicitně určeno, zda jde o děti muslimského vyznání, nebo nemuslimské). Striktní pravidla těchto táborů mají dle odborníků negativní vliv na následný sociálně-psychologický vývoj dětí, které se jich zúčastní, tedy jak samotných muslimských dětí snažících se integrovat do společnosti, tak nemuslimských.

Rodinné šaría soudy ve Velké Británii

A opět něco z rubriky "ženy a islám", tentokrát ve Velké Británii.

Klára Samková a Ivan Brezina v Duelu Seznamu

Klára Samková

Klára Samková a Ivan Brezina diskutovali k tématu nošení islámského ženského koupacího úboru (tzv. burkin) v českém veřejném prostoru plováren, aquaparků a koupališť. Toto téma budí poslední dobou značný zájem veřejnosti - spor se vede zejména o to, zda respektovat islámské dogma o nutnosti zahalování ženského těla v různých situacích (v kontextu burkin navíc s přihlédnutím k hygienickým kritériím tohoto typu oděvu), nebo zda má "každý právo koupat se, v čem chce, a oblékat se, jak chce".

Video: Třetí džihád - smrt práv žen

Dnes přinášíme video - 7. díl seriálu z dílny Clarion Projectu, ve kterém se tento projekt v krátkosti věnuje tomu, jakým způsobem islám nakládá se ženami a jak jim ničí jejich právo na svobodnou existenci jako individuální bytost. Jako příklad slouží situace žen v Íránu a Afghánistánu. V Íránu funguje tzv. mravnostní policie, která na ulicích kontroluje, zda ženy dodržují předepsané zahalení a "cudnost" oděvu. Což konkrétně v Íránu znamená kompletní zahalení od hlavy až k patě (kromě obličeje) v oděvu černé či jiné nevyzývavé barvy, který nekopíruje obrysy těla ženy. Soudě podle zoufalého křiku, který ženy vydávají, když se na ně mravnostní policie zaměří, za porušení těchto pravidel odívání (které ženám vnucují muži) následují velmi brutální tresty. V Afghánistánu pak vidíme ženy zahalené do modrých burek, které jsou pravděpodobně svým mužem bity klackem přímo na ulici. Ve videu také známá exmuslimka Ayaan Hirsi Ali  krátce hovoří o tom, jaké to je, když se k vám takto chovají vaši nejbližší. 

Politická propagace Islámské nadace ve školách

Dovolujeme si zde archivovat dopis, který Islámská nadace v Praze používá pro oslovování vzdělávacích institucí a dalších organizací. Pochopitelně s něčím takovým absolutně nemůžeme souhlasit. Doporučujeme si všimnout zvláště nabídky občerstvení při nabízené prohlídce mešity - ano, pochopitelně půjde o občerstvení s halal certifikátem, tedy takové, které je určeno primárně ke konzumaci muslimům a jehož výrobce za tuto certifikaci zaplatil muslimské komunitě poplatek v řádu desetitisíců korun. Dost možná v rámci tohoto občerstvení dítě bude nuceno konzumovat i maso z rituálně utýraných zvířat během islámských halal porážek. Velmi pravděpodobné je i to, že neúčast na takových akcích by mohla být školami nějak sankcionována. "Multikulturní člověk 21. století" tak dle této nabídky bude muset být plně podřízen islámu.

Stanovisko Éry žen, z.s. k případu Slovenky zadržené za pomočení a spálení koránu

Ženský spolek Éra žen, z.s., který se mimo jiné věnuje monitoringu konfliktů islámského práva šaria s evropským právním řádem, resp. právními řády evropských států (zejména ve vztahu k ženám), si všímá aktuálního případu mladé Slovenky, která je za pomočení a spálení koránu, natočení tohoto aktu a zveřejnění videa obviněna ze zločinu výroby extremistických materiálů a hanobení náboženského přesvědčení. Za tyto trestné činy ženě hrozí trest odnětí svobody na tři až šest let. (více např. zde: https://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/429671-slovensti-policiste-zadrzeli-zenu-ktera-pomocila-a-spalila-koran-hrozi-ji-az-sest-let.html)

Éra žen,z.s. k případu konstatuje následující:

Stanovisko Éry žen, z.s. k zahalení vlasů švédských ministryň při příležitosti jejich návštěvy v Íránu

Dne 14. 2. 2017 přinesla česká i zahraniční média zpravodajství, že členky švédské vlády, které navštívily jako vládní delegace Írán, se podrobily muslimskému požadavku, aby se ženy zahalovaly šátky.Údajně za to sklidily kritiku i ve své domovině. (viz: http://zpravy.idnes.cz/svedsko-feministky-vlada-iran-satky-d7r-/zahranicni.aspx?c=A170214_125358_zahranicni_aha)

Éra žen, z.s. je spolek, který se zajímá o postavení žen v muslimských zemích a upozorňuje na diskriminaci a hrozby, které islám ženám přináší.

Proto považuje za nutné se k této zprávě a především k události samotné vyjádřit.

Projekt „O islámu do knihoven“ - literatura

knihy varující před riziky islámu zasílané Érou žen do knihoven

Éra žen šíří povědomí o rizicích islámu a migrace

 
Název projektu: O islámu do knihoven
 
Realizuje: Éra žen, z.s. (se sídlem: Španělská 742/6, 120 00 Praha 2 – Vinohrady, IČO 05199620)
 
Fakturační údaje: Éra žen, z.s., Španělská 742/6, 120 00 Praha 2,                    IČO: 05199620, DIČ: CZ 05199620 - neplátce DPH
 
Popis projektu: obohacení knižního fondu veřejných knihoven v ČR o vybrané tituly z oblasti beletrie i odborné literatury, které se zaměřují na islám, upozorňují na jeho rizika, informují o problémech spojených s migrací z islámských zemí, životě v arabském světě apod. - zajištění těchto publikací od nakladatelů a velkoobchodů a jejich distribuce do knihoven, které se do projektu zapojí na základě nabídky učiněné přes mailovou komunikaci.
 
Cíle projektu: prostřednictvím doplnění knižního fondu veřejných knihoven prolomit mediální blokádu na témata „islám, migrace, právo a věci s nimi související“, zvýšit informovanost veřejnosti v oblasti těchto témat a iniciovat celospolečenskou diskusi k těmto tématům.
 
Časový horizont projektu: veřejná sbírka – od 12. 1. 2017 na dobu neurčitou, s prvním vyúčtováním k 31. 12. 2017 a dalšími vždy po roce
                                         realizace projektu – v letních měsících 2017 (předpoklad – hlavní fáze)
 
Způsoby financování projektu: veřejná sbírka, registrovaná na Magistrátu hlavního města Prahy
 

Číslo transparentního účtu sbírky: 2501081602/2010 (Fio banka), povolená je rovněž putovní sbírka.

Možnost platby pomocí QR kódu

 

50kc.png100kc.png200kc.png500kc.png

            50 Kč                         100 Kč                        200 Kč                         500 Kč

 

1000kc.png         

          1000 Kč

Počet zapojených knihoven (k 1. 6. 2017): 93 (z bezpečnostních důvodů vzhledem k možnosti politického nátlaku lokálního charakteru na zapojené knihovny kvůli citlivému tématu nebudeme zveřejňovat identitu či lokality zapojených knihoven - viz kauza zrušené autogramiády knihy Kláry Samkové v Brně v říjnu 2016)
 
Počet nabízených knih: 43 titulů z oblasti odborné literatury o islámu
                                     35 titulů z oblasti beletrie o islámu
 
Průměrná cena jedné publikace: 205,90 Kč
 
Celkový počet požadavků na objednání knih (k 1. 6. 2017): 2297
 
Průměrný počet požadovaných knih na 1 knihovnu: 24 ks
 
Průměrná cena objednávky na 1 knihovnu: 4941,60 Kč
 
Způsob distribuce knih knihovnám: poštou (včetně darovací smlouvy)
 

Předpokládaný rozpočet projektu: 500 000 Kč (pro velký zájem knihoven lze očekávat i další vyšší náklady)

 
Způsoby shromažďování příspěvků do sbírky: a) bankovním převodem na sbírkový účet
                                                                                 b) prostřednictvím sbírkové pokladničky
                                                                                     (povolení putovní sbírky)
                                                                          c) prostřednictvím anonymních darů spolku Éra žen, z.s.
                                                                                  (vzor darovací smlouvy, potvrzení pro daňové účely)
 

Kontakt pro anonymní dárce, knihovny, veřejnost:

 erazen@erazen.cz , https://www.facebook.com/EraZenCZ/

Způsoby propagace projektu: webové stránky www.erazen.cz (menu Projekty -> O islámu do knihoven), facebookové stránky spolku Éra žen, z.s., letáky a další materiály umisťované na těchto komunikačních kanálech, mailová, osobní i telefonická komunikace s knihovnami a distribuce propagačních materiálů do těchto institucí.

Leták k online distribuci, tisku a dalšímu šíření

letakoidk.jpg

Malý leták:

letak4x.jpg


Stránky

Přihlásit se k odběru RSS - Éra žen proti islámu