Éra žen proti islámu

Projekt „O islámu do knihoven“ - literatura

knihy varující před riziky islámu zasílané Érou žen do knihoven

Éra žen šíří povědomí o rizicích islámu a migrace

ČÍSLO TRANSPARENTNÍHO ÚČTU: 2501081602/2010 (Fio banka)

 
Název projektu: O islámu do knihoven
 
Realizuje: Éra žen, z.s. (se sídlem: Španělská 742/6, 120 00 Praha 2 – Vinohrady, IČO 05199620)
 
Fakturační údaje: Éra žen, z.s., Španělská 742/6, 120 00 Praha 2,                    IČO: 05199620, DIČ: CZ 05199620 - neplátce DPH
 
Popis projektu: obohacení knižního fondu veřejných knihoven v ČR o vybrané tituly z oblasti beletrie i odborné literatury, které se zaměřují na islám, upozorňují na jeho rizika, informují o problémech spojených s migrací z islámských zemí, životě v arabském světě apod. - zajištění těchto publikací od nakladatelů a velkoobchodů a jejich distribuce do knihoven, které se do projektu zapojí na základě nabídky učiněné přes mailovou komunikaci.
 
Cíle projektu: prostřednictvím doplnění knižního fondu veřejných knihoven prolomit mediální blokádu na témata „islám, migrace, právo a věci s nimi související“, zvýšit informovanost veřejnosti v oblasti těchto témat a iniciovat celospolečenskou diskusi k těmto tématům.

Výzva: sledujte učebnice!

Nejen v souvislosti s plánovanou stávkou studentů, ale i vzhledem k tomu, co se dlouhodobě děje v našem školství (a co se my jako matky, babičky či jiné příbuzné snažíme v rámci našich vlastních možností sledovat) přicházíme s následující výzvou k veřejnosti:

Posudek o činnosti Ústředí muslimských obcí v ČR

Klára Samková se rozhodla požádat podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, Ministerstvo kultury o zaslání posudku Mgr. Daniela Křížka, PhD. z roku 2014, který se vztahuje k činnosti Ústředí muslimských obcí v ČR, resp. k souladu této činnosti s českým právním řádem. Dovolujeme si tedy tento posudek zveřejnit a seznámit s ním širokou veřejnost. 

Dotaz na poslance SPD k zákazu halal porážek v ČR

Na serveru ParlamentníListy.cz tazatel položil na začátku února 2018 poslanci za SPD Radku Rozvoralovi otázku týkající se možného zákazu rituálních porážek jatečních zvířat u nás. I toto téma nás v Éře žen velmi zajímá, proto budeme sledovat kroky, které SPD k prosazení zákazu rituálních porážek v ČR hodlá učinit. Vyjadřujeme v tomto směru straně SPD plnou podporu.

Ideologický boj ve veřejných knihovnách

knihy

Rády bychom veřejnost, naše příznivce a zejména návštěvníky veřejných knihoven informovaly o naší zkušenosti, kterou jsme získaly prostřednictvím našeho projektu „O islámu do knihoven / Tvrdá pravda o islámu“. Jak víte, plošně jsme oslovily veřejné knihovny s nabídkou na zajištění knih, které nezkresleně varují před islámem. V drtivé většině případů byla tato naše nabídka přijata velmi kladně, ať už knihovnicemi z malých obecních knihoven na českém či moravském venkově, nebo přímo vedením knihoven ve větších městech, tedy regionálních a krajských.

Klára Samková: Islám všedního dne - brzy již i u nás...

Velká část politiků nejen u nás, ale i v západní Evropě tvrdí, že islám je náboženství, se kterým vlastně téměř nemůžeme přijít do styku, a když, tak pouze jako pozorovatelé muslimských věřících. Nijak jinak se nás prý islám nedotkne. Zejména je pak často vyvracena myšlenka, že by islámský právní systém - šaría - měl něco společného s právním řádem u nás či jinde v Evropě.

Žádné z těchto tvrzení není (bohužel) pravdivé. Instituty islámského práva pronikají do každodenního života občanů i nemuslimských zemí a staví i soudce v zemích, které nemají ve svých základech náboženství - a to tím méně islám – před nutnost se jím zabývat.

Členky Éry žen se již potřetí sešly na sněmu spolku

Klára Samková na 3. sjezdu Éry žen

V sobotu 2. prosince2017 vedení ženského spolku Éra žen uspořádalo v Praze v pořadí už 3. setkání členek spolku. Čas si na něj ve svém nabitém programu tentokrát udělalo 7 z 30 stávajících členek. Zúčastnila se také nová uchazečka o členství a radost nám udělalo i to, že jedna z členek s sebou přivedla svou dospívající dceru. 

Na sjezdu předsedkyně Klára Samková spolu s místopředsedkyní Kateřinou Dubnovou střídavě hovořily o tématech, které jsou pro spolek důležité. Shrnuly jsme a zhodnotily naši dosavadní činnost, včetně aktuálního stavu projektu „O islámu do knihoven / Tvrdá pravda o islámu“, průběh a ohlas podzimních besed Kláry Samkové v různých městech, velmi podrobně jsme s členkami probraly možnosti spolupráce, které se nám z různých stran průběžně nabízejí. Členky také zajímal názor Kláry Samkové na uplynulé volby do poslanecké sněmovny a jejich důsledky, případně na nadcházející prezidentské volby. 

Vyjádření ženského spolku Éra žen, z.s., k zákonu zakazujícímu nosit oděvy zakrývající obličej v Rakousku

Éra žen bere na vědomí a částečně vítá rozhodnutí rakouské vlády znemožnit zahalování obličeje na veřejnosti, a to zejména v aktuálním kontextu bezpečnostní situace v Evropě a v souvislosti s migrační a integrační politikou jednotlivých států. Vnímáme, kam snahy rakouských zákonodárců směřují: k místní muslimské menšině. Zákon je pokusem o boj proti islámskému zahalování žen burkami a nikáby. Tak o tom ostatně také sami rakouští představitelé hovoří, s odůvodněním, že tento oděv vyčleňuje muslimku z většinově stále ještě katolické společnosti a brání tak v její integraci.

Indoktrinace dětí islámem v ČR II. - neziskovky ve školkách a školách

Upozorňujeme na další možný pokus o nepřípustnou indoktrinaci dětí, tentokrát prostřednictvím neziskových organizací z oblasti etnobyznysu, které školám a školkám (!!!) nabízejí programy, které mají děti vést údajně k „toleranci jiných kultur a přijímání odlišností“. Ve skutečnosti však tyto programy mohou vést k neuvěřitelné manipulaci s vlastní teprve se rozvíjející identitou dítěte i s jeho vztahem k okolí. Místo podpory rozvoje této identity a přirozených mezilidských vztahů je tak dítě neustále nuceno uměle se zabývat existencí jiných společností a kultur a bez přímých a dlouhodobých zkušeností a dalších kontextů je automaticky akceptovat a pozitivně hodnotit, ba dokonce upřednostňovat před prostředím, ze kterého samo vychází. Což se samozřejmě týká i společností islámských – děti mohou být odmala vedeny k akceptaci islámského zahalování žen (resp. malých holčiček), seznamovány s arabským písmem, islámskými modlitebními či stravovacími rituály, svátky atd. Vše pochopitelně nad rámec běžných školních osnov a na úkor informací o neislámských společnostech.

Indoktrinace dětí islámem v ČR I. - islámské letní tábory

Přikládáme odkaz na již starší, ovšem stále alarmující případ, o kterém informovala TV Prima. Šlo o pořádání islámských letních táborů pro děti (aniž by bylo explicitně určeno, zda jde o děti muslimského vyznání, nebo nemuslimské). Striktní pravidla těchto táborů mají dle odborníků negativní vliv na následný sociálně-psychologický vývoj dětí, které se jich zúčastní, tedy jak samotných muslimských dětí snažících se integrovat do společnosti, tak nemuslimských.

Stránky

Přihlásit se k odběru RSS - Éra žen proti islámu