O spolku Éra žen

Ženský spolek Éra žen, z.s. byl založen na ustavující schůzi dne 2. 5. 2016  konané v sídle spolku (Španělská 742/6, 120 00 Praha 2) Klárou Samkovou, Kateřinou Dubnovou a Cornelií Procházkovou Palovou. K zápisu spolku do spolkového rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. L 66167 došlo dne 28. 6. 2016.

Ke 31. 12. 2016 spolek čítal 62 členek.

Ke 31. 12. 2017 spolek čítal 30 členek.

Dokumenty o ustanovení spolku:

Daňová přiznání:

Spolek schvaluje roční závěrku za rok 2017 se ztrátou 59 342,43 Kč a tuto ztrátu se rozhodl převést účetně na nerozdělenou ztrátu minulých let.

Výroční zprávy:

Přijaté dary:

Vyúčtování sbírky k projektu "O islámu do knihoven":