Mrzačení evropských žen? Uprchlíci si s sebou přinášejí kruté tradice

Ženská práva ve světě stále nejsou na takové úrovni, jaká by měla být. Uvádí to nezisková organizace Terre des Femmes. Velkým problémem je například ženská obřízka, kterou nejsou ohroženy jen dívky v Africe a Asii, ale také třeba v Německu.

3. června 2018, 13:38 — Autor: EuroZprávy.cz

Terre des Femmes je francouzská nezisková organizace bojující za ženská práva, která byla založena v roce 1981 v Hamburku. Od roku 1990 je ředitelkou organizace Christa Stolleová. Ta v rozhovoru pro německý server Deutsche Welle hovořila o tom, jak jsou na tom ženská práva nejen v Evropě, ale i ve světě. Situace podle ní není příliš dobrá. „Stále máme před sebou dlouhou cestu, zvláště pokud jde o ženy a dívky z nezápadních zemích. Je třeba ještě udělat mnoho ohledně násilí páchaného na ženách,“ uvedla Stolleová.

Zdůraznila, že podle odhadů je téměř 50 000 mladistvých dívek každý den nuceno k manželství. Podle průzkumu Světové banky existují v 155 zemích zákony diskriminující ženy. „Ve 32 státech nemůže žena požádat o pas bez souhlasu svého manžela. To jsou velké nespravedlnosti, které musí být odstraněny,“ upozornila šéfka organizace.

Poukázala ale také na to, že i v Německu je každá čtvrtá žena obětí domácího násilí. „Domnívám se, že potřebujeme lepší právní předpisy k dosažení rovnosti mezi muži a ženami,“ uvedla. Nejhorší situace je ale podle ní v Saúdské Arábii. „Každá žena musí mít mužského strážce - otce, bratra nebo manžela. Odráží to skutečnost, že ženy jsou považovány za občany druhé třídy. Pak samozřejmě musíme vzít v úvahu humanitární krize v regionech, jako je Sýrie nebo Irák, kde jsou ženy vystaveny masivnímu sexuálnímu násilí,“ varuje.

Za problém považuje také stále přežívající tradici mrzačení ženských pohlavních orgánů – tedy ženské obřízky, která přináší velké zdravotní a sexuální omezení pro ženy. Dál se provádí v mnoha afrických zemích, kde je ignorováno právo na sexuální sebeurčení, uvedla Stolleová.

Zdůraznila, že i v Německu existují extrémně patriarchální struktury v takzvaných paralelních společnostech, kde je dívkám odepírána například účast na třídních exkurzích, jsou nucené se zahalovat a jsou musí od raného věku trávit život doma s manželem a dětmi.

Její kolegyně Charlotte Weilová z Terre des Femmes už na konci minulého roku upozornila, že v současné v Německu době žije více než 13 000 dívek, jejichž rodiny plánují obřízku. To je o 4 000 více než v roce 2016. „Vzhledem k příchodu migrantů ze zemí jako Eritrea, Somálsko a Irák jsme zaznamenali obrovský nárůst počtu postižených žen a ohrožených dívek," řekla v mluvčí organizace Terre des Femmes.

Weilová, která vypracovala zprávu o neregistrovaném mrzačení ženských pohlavních orgánů  v Německu, odhaduje, že v zemi žije 58 000 žen, které byly oběťmi ženské obřízky. Ta se praktikuje v mnoha afrických zemích, stejně jako v Asii. V Německu je ale nelegální.

„Neznáme žádné případy, kdy byla dívka obřezána přímo v Německu," uvedla s tím, že tento zákrok podstupují dívky buď když odjedou na prázdniny do své vlasti, nebo u praktických lékařů ve městě, jako je Paříž nebo Amsterdam.

Vysvětluje, že obřízka je záležitost všech sociálních vrstev. „V Somálsku je obřezáno 98 procent žen, v Egyptě 87 procent, i když je tam zákrok zakázaný,“ uvedla Weilová s tím, že rozdíl spočívá především v prostředí a úrovní provedení zákroku – buď je proveden na klinice v hygienických podmínkách, nebo se nechává na šamankách.

Přestože organizace uvádí, že se na ni stále častěji obracejí matky dívek, kterým obřízka hrozí, řada žen, která už má obřízku za sebou, nechá podstoupit tento zákrok i své dcery. „Pro ně je obřízka norma. Ženy nechtějí riskovat, že by se jejich dcery dostaly na okraj společnosti nebo nenašly manžela. Většina mužů z těchto skupin nechce ženu, která by obřízku neměla. Když matky chtějí zajistit dcerám budoucnost, obřízku jim nechají udělat,“ vysvětluje.

Zdroj: http://zahranicni.eurozpravy.cz/eu/226406-mrzaceni-evropskych-zen-uprchlici-si-s-sebou-prinaseni-krute-tradice/