Členství

Co zájemkyně vstupem do spolku získá? 

  • Možnost navázat kontakt s dalšími podobně naladěnými a smýšlejícími ženami různého věku, zaměření, sociálně-ekonomického postavení, zaměstnání, bydliště... Možnost sdílet s nimi své postřehy, názory a zkušenosti.
  • Možnost pracovat s těmito ženami na dílčích projektech spolku.
  • Možnost samostatně i v týmu uplatnit svůj potenciál ve prospěch spolku a jeho zájmů, využít svůj volný čas smysluplnou a obecně prospěšnou činností.
  • Možnost spolek reprezentovat.
  • Možnost navázat spolupráci s dalšími veřejně prospěšnými organizacemi i jednotlivci.
  • Možnost osobně se podílet na formování veřejné diskuse o některých tématech, nechat veřejně zaznít svůj názor či jej nechat reprezentovat vedením spolku či pověřenými členkami. 

JAK VSTOUPIT DO ŽENSKÉHO SPOLKU ÉRA ŽEN?

1) Seznámit se se stanovami spolku (www.erazen.cz – Spolek – Stanovy). Vstup do spolku je umožněn POUZE ŽENÁM.

2) Na hlavní stránce webu www.erazen.cz vyplnit přihlašovací formulář – základní info o sobě, konkrétní návrhy toho, s čím chce budoucí členka spolku pomoci či jaké možnosti a zkušenosti nabízí). Ve formuláři uvést platný a aktuálně používaný mail a telefonní kontakt. Pozor – formulář je chráněný CAPTCHA kódem proti spamu – nutné před odesláním opsat kód, nebo formulář nebude odeslán!

3) Na pokyn místopředsedkyně spolku, která uchazečce o členství odpoví mailem po obdržení informací z přihlašovacího formuláře, uhradit roční členský příspěvek v minimální výši 200,- Kč na účet spolku za tímto účelem zřízený (číslo účtu pro členské příspěvky: 2901035998/2010, IBAN (pro platby ze zahraničí: CZ3420100000002901035998). Pozor – nejedná se o sbírkový transparentní účet k projektu O islámu do knihoven!

4) Začít aktivně sledovat facebookové a webové stránky Éry žen a sdílet jejich obsah, dále ve spolku pracovat dle pokynů vedení, navazovat kontakt s ostatními členkami a spolupracovat s nimi na dílčích projektech a navzájem se podporovat.

Členství ve spolku je dobrovolné a není na něj právní nárok. O přijetí či nepřijetí uchazečky do spolku rozhoduje výhradně vedení spolku.

Z členství a aktivní práce pro spolek neplynou žádné materiální výhody.

TĚŠÍME SE NA VÁS!