Aktuality

Benjamin Kuras - podpora kandidatury do Senátu

Benjamin Kuras do Senátu

Éra žen podporuje kandidaturu spisovatele a publicisty Benjamina Kurase v letošních senátních volbách, které proběhnou 5. a 6. října. Benjamin Kuras kandiduje v senátním obvodu Praha 4 jako nezávislý kandidát za Realisty. Níže naleznete tiskové materiály, které je možné stáhnout, tisknout a dále šířit na jeho podporu.

Zahalování obličeje z důvodu utajení znásilňování dětí

zahalené muslimky

V parlamentu se připravuje návrh zákona o zákazu zahalování obličeje na veřejnosti, a tedy je nutno říci, jaké jsou skutečné a hlavní důvody pro toto zahalování.

Alí Síná o tom píše: „Impotence stojí za Mohamedovou nejistotou, paranoiou a silnou žárlivostí. Svým mladým ženám nařídil zahalovat se, aby na ně cizí muži toužebně nehleděli. Kvůli Mohamedově impotenci se dnes zahaluje na půl miliardy muslimských žen.“ (1)

„Mission Lifeline“: Propaganda místo dialogu – poslanec AfD Bystroň není vítán na palubě lodi nevládní organizace

Poté co poslanec za AfD (Alternative für Deutschland) Petr Bystroň přijal veřejné pozvání kapitána Clause-Petera Reische k návštěvě lodi Lifeline, vzalo vedení organizace Lifeline okamžitě zpátečku.

Nedostupnost některých titulů o islámu

V průběhu realizace projektu Éry žen „O islámu do knihoven / Tvrdá pravda o islámu“ u nakladatelů ověřujeme, zda jsou námi (a knihovnami) požadované tituly dostupné v dostatečném množství. Bohužel někdy zjistíme i to, že je některý z titulů už vyprodán. Vždy se nakladatele snažíme povzbudit k dotisku těchto knížek, ale není v našich silách to příliš ovlivnit.

Žena versus islám – zamyšlení

Jedna z našich příznivkyň nám poslala své zamyšlení na téma postavení žen v islámu. Tento text shrnuje to, o čem jsme i my v Éře žen přesvědčené. 

XTV: Rozhovor s Milanem Podlipným

Luboš Xaver Veselý si do studia pozval Milana Podlipného z Centra pro studium politického islámu (CSPI). V rozhovoru se bavili právě o politickém islámu a jeho dopadech na českou a neislámskou společnost. Centrum pro studium politického islámu vydává knihy Billa Warnera, které Éra žen zdarma zasílá do veřejných knihoven. 

Vílanec: předání knihy básní poslanci Jiřímu Kobzovi

Jiří Kobza s knihou Naše vlast je naše duše

Před besedou Kláry Samkové a poslance Jiřího Kobzy ve Vílanci u Jihlavy (11. června) měla Éra žen ještě jednu milou povinnost. Obrátila se na nás autorka knihy vlasteneckých básní „Naše vlast je naše duše“ paní Veltmíra Podhajská s prosbou, zda bychom tuto knihu mohly předat právě poslanci Jiřímu Kobzovi. Rády jsme tak učinily. Pan poslanec byl potěšen nečekaným dárkem a stejně jako my si váží toho, že se někteří autoři snaží zreflektovat aktuální dění nejen prostřednictvím prózy, ale i poezie. I my tuto knihu doporučujeme všem zájemcům.

Shrnutí besedy v Ústí nad Labem

Klára Samková na besedě v Ústí nad Labem

Éra žen završila ve středu 20. června jarní sezónu besed Kláry Samkové o islámu a právu. Stalo se tak v Ústí nad Labem v prostředí hotelu Vladimir v centru města. Spolupořadatelem besedy byl Oblastní klub SPD Ústí nad Labem, proto bylo v publiku možné vidět členy a příznivce této strany. Mezi zhruba 25 účastníky besedy byli ovšem i zájemci, kteří přijeli až z Teplic. Dorazily též některé členky Éry žen.

Kontrola vyúčtování sbírky k projektu O islámu do knihoven

Magistrát hlavního města Prahy provedl kontrolu 1. průběžného vyúčtování veřejné sbírky, kterou Éra žen vyhlásila na získání prostředků na nákup knih pro veřejné knihovny. Vyúčtování se týkalo období od 12. 1. 2017 do 31. 12. 2017 a bylo kontrolním orgánem, tedy magistrátem, shledáno bez závad. Protokol z této kontroly zde zveřejňujeme a najdete jej též v PDF v sekci Spolek.

RAPEX versus rapex - lepší než na "délku paže"

RAPEX je zkratka pocházející z anglického názvu Rapid Alert System for Non-Food Products používaná pro rychlý výstražný informační systém Evropské unie o nebezpečných spotřebitelských výrobcích nepotravinářského charakteru. RAPEX má zajistit rychlou výměnu informací mezi členskými státy EU a Evropskou komisí o opatřeních, která zabraňují nebo omezují používání a prodej nebezpečných výrobků. RAPEX byl založen na základě Směrnice Rady o všeobecné bezpečnosti výrobků (2001/95/ES). V České republice funguje od vstupu do EU a zodpovědné za něj je ministerstvo průmyslu a obchodu.

Pages