Aktuality

Vílanec: předání knihy básní poslanci Jiřímu Kobzovi

Jiří Kobza s knihou Naše vlast je naše duše

Před besedou Kláry Samkové a poslance Jiřího Kobzy ve Vílanci u Jihlavy (11. června) měla Éra žen ještě jednu milou povinnost. Obrátila se na nás autorka knihy vlasteneckých básní „Naše vlast je naše duše“ paní Veltmíra Podhajská s prosbou, zda bychom tuto knihu mohly předat právě poslanci Jiřímu Kobzovi. Rády jsme tak učinily. Pan poslanec byl potěšen nečekaným dárkem a stejně jako my si váží toho, že se někteří autoři snaží zreflektovat aktuální dění nejen prostřednictvím prózy, ale i poezie. I my tuto knihu doporučujeme všem zájemcům.

Shrnutí besedy v Ústí nad Labem

Klára Samková na besedě v Ústí nad Labem

Éra žen završila ve středu 20. června jarní sezónu besed Kláry Samkové o islámu a právu. Stalo se tak v Ústí nad Labem v prostředí hotelu Vladimir v centru města. Spolupořadatelem besedy byl Oblastní klub SPD Ústí nad Labem, proto bylo v publiku možné vidět členy a příznivce této strany. Mezi zhruba 25 účastníky besedy byli ovšem i zájemci, kteří přijeli až z Teplic. Dorazily též některé členky Éry žen.

Kontrola vyúčtování sbírky k projektu O islámu do knihoven

Magistrát hlavního města Prahy provedl kontrolu 1. průběžného vyúčtování veřejné sbírky, kterou Éra žen vyhlásila na získání prostředků na nákup knih pro veřejné knihovny. Vyúčtování se týkalo období od 12. 1. 2017 do 31. 12. 2017 a bylo kontrolním orgánem, tedy magistrátem, shledáno bez závad. Protokol z této kontroly zde zveřejňujeme a najdete jej též v PDF v sekci Spolek.

RAPEX versus rapex - lepší než na "délku paže"

RAPEX je zkratka pocházející z anglického názvu Rapid Alert System for Non-Food Products používaná pro rychlý výstražný informační systém Evropské unie o nebezpečných spotřebitelských výrobcích nepotravinářského charakteru. RAPEX má zajistit rychlou výměnu informací mezi členskými státy EU a Evropskou komisí o opatřeních, která zabraňují nebo omezují používání a prodej nebezpečných výrobků. RAPEX byl založen na základě Směrnice Rady o všeobecné bezpečnosti výrobků (2001/95/ES). V České republice funguje od vstupu do EU a zodpovědné za něj je ministerstvo průmyslu a obchodu.

Brilantní řeč dr. Alexandera Gaulanda (AfD) v Bundestagu

Překlad projevu německého poslance za AfD dr. Alexandera Gaulanda v Bundestagu k rozpočtu: 

Stav projektu O islámu do knihoven k 15. 6. 2018

podpořte sbírku na nákup knih

Éra žen, z.s. odeslala knihovnám během 4 kol balení knížek od června 2017 do 15. června 2018 celkem 1003 knížky ze 2650 požadovaných. Projekt je tedy splněn ze 37,85 %. Za tyto knihy spolek z veřejné sbírky utratil celkem 109 184,50 Kč. Zůstatek na transparentním sbírkovém účtu je k 15. 6. 2018 21 666,93 Kč.

Závěrečná řeč Dr. Gaulanda na AfD demo v Berlíně 27. 5. 2018

Překlad závěrečné řeči dr. Gaulanda na demonstraci AfD v Berlíně 27. 5. 2018.

Antifa útočila na autobus, který vezl ženy na demonstraci – politici z AfD žádají klasifikaci Antify jako teroristické organizace

V části Stuttgartu Vaihingen napadli členové Antify včera večer kameny a pytli naplněnými barvami autobus s ženami, které byly na cestě do Berlína na demonstraci žen. Úmyslně se snažili zasáhnout řidiče, aby tak znemožnili pokračování v jízdě. Politici z AfD nyní požadují, aby byla Antifa zařazena k teroristickým organizacím.

Rakousko vykáže ze země několik imámů a uzavře mešity

V rámci boje proti politickému islámu chce Rakousko vypovědět větší množství imámů. Dále se uzavře podle slov kancléře Sebastiána Kurze (ÖVP) sedm mešit. "Paralelní společnosti, politický islám a tendence radikalizace v naší zemi nemají místo," řekl v pátek Kurz ve Vídni.

Shrnutí besedy ve Vílanci u Jihlavy

Klára Samková a Jiří Kobza na besedě ve Vílanci u Jihlavy

Asi 50 zájemců, především z řad členů a příznivců SPD, si v pondělí 11. června přišlo poslechnout společnou besedu poslance SPD Jiřího Kobzy a Kláry Samkové, kterou pod záštitou předsedy Výboru pro bezpečnost Poslanecké sněmovny Radka Kotena uspořádal ženský spolek Éra žen ve Vílanci u Jihlavy. Beseda se odehrála v krásném prostředí hotelu Mlýn. Šlo už o 15. besedu, kterou Éra žen pro veřejnost uspořádala. Jiří Kobza si pro publikum připravil obsáhlou prezentaci na téma „islám jako politická doktrína“, zatímco Klára Samková ve svém příspěvku hovořila o vztahu islámu a práva. Oba přednášející pak publikum shodně vyzvali k aktivní účasti ve veřejném dění. Poslanec Radek Koten Kláru Samkovou vyzval, aby přítomným vysvětlila rozdíl mezi islámským a neislámským právním systémem. Dotazy z publika se pak týkaly třeba z toho, zda lze dítě omluvit ze školní výuky např. v případě exkurze do mešity nebo propagační přednášky o islámu, se kterou rodič nesouhlasí, nebo toho, co konkrétně lze proti působení islámu u nás ještě dělat. Místopředsedkyně Éry žen Kateřina Dubnová také publiku představila spolek Éra žen, jehož činnost účastníky besedy velmi zaujala. Dokonce padl dotaz i na to, proč je tento spolek čistě ženský a zda se nejedná o diskriminaci mužů. Klára Samková se v odpovědi na tuto otázku vrátila k působení dřívějších antiislámských uskupení a k jejich (ne)úspěchům.

Stránky