Aktuality

Důsledky zákazu zahalování v Rakousku

Nedávno spolek Éra žen zveřejnil své stanovisko k zákazu zahalování obličeje na veřejnosti v Rakousku. Čekaly jsme zejména na to, jaké důsledky tento zákaz bude mít. Díky překladu článku z Epoch Times, za který děkujeme naší podporovatelce, si o situaci můžeme udělat představu – potvrzuje se totiž, že některé muslimské ženy se svého zahalení nechtějí vzdát natolik, že dokonce Rakousko opouštějí a vracejí se do zemí původu, které jsou zřejmě na veřejné zahalování obličeje lépe adaptované. Bohužel tento zákaz negativně postihuje dokonce i děti: protože jejich matky odmítají se zahalení obličeje vzdát a nemůžou je tak doprovázet do školy, výuka některých muslimských dětí se přesunula z veřejných škol do domácího vyučování. Dochází tedy k dalším segregacím a vyčleňování z kolektivu, a to u nezletilých, kde by tomu přitom mělo být všemi prostředky bráněno a děti by před tímto měly být co nejlépe chráněny, jako se tomu děje v jiných případech. Děti jsou nuceny nést následky dobrovolné volby vyznání svých rodičů a přicházejí o kontakt s vrstevníky bez ohledu na vyznání, stejně tak jako s dospělými lidmi v pozicích učitelů a dalšího personálu škol. Je jim dokonce podsouván názor, že je to tak v pořádku a že povinnosti zahalovat si na veřejnosti obličej musí nemuslimská společnost ustoupit. Z další adaptace takto vychovávaných dětí do stále ještě většinově nemuslimské a nezahalující se rakouské společnosti máme pochopitelně jako spolek Éra žen upřímné a oprávněné obavy. Ať již jde o kolektivy pracovní či volnočasové, nakonec se tyto děti, násilím zvykané na zahalování vlastních matek, sester a dalších rodinných příslušnic, budou tak jako tak muset s nezahalenou veřejností stýkat a kooperovat. Nebude to snadné, pokud tyto děti vyrostou v pocitu, že jejich rodinám bylo ublíženo, notabene těmi, kteří nejsou „slušní“ a nezahalují se. Jediná autorita, kterou tyto děti budou uznávat, bude ta islámská – a zahalená, resp. zahalující. Ta, kterou tyto děti uvidí ve svém nejbližším okolí.

3. kolo balení knížek pro knihovny

knihy 3. kolo balení

V kanceláři spolku Éra žen jsme v neděli 10. prosince s několika našimi členkami realizovaly další, již 3. kolo třídění a balení knih varujících před riziky islámu a migrace, které zasíláme veřejným knihovnám. Tentokrát jsme primárně rozesílaly knihy Benjamina Kurase, ale také letošní novinku - knihu Arabboy nebo bestseller Nikdy neříkej, že se bojíš. Do balíčků jsme také dle zájmu knihoven přidaly knihy z předchozích kol rozesílání - od Lukáše Lhoťana, Billa Warnera či tituly z produkce nakladatelství Albatros. Do prvozásilek přišly rovněž jako obvykle dva cestopisy Kláry Samkové - Po Evropě s maminkou a Moje cesta za Scarlett, které knihovnám věnujeme jako poděkování za trpělivost při čekání na zaslání knih. 

Oběti islamizace Turecka: ženy

Česká verze webu Gatestone Institute nyní přináší velmi smutné zamyšlení nad dopady islámu na život žen v Turecku.

Ve Slavičíně publikum nadšeně vítalo Kláru Samkovou

Klára Samková ve Slavičíně

Beseda Kláry Samkové se uskutečnila ve Slavičíně dne 4. 12. 2017. S její realizací byly spojeny mírné komplikace, protože původně byla beseda domluvena na 30. 11., ale kvůli časovým možnostem Kláry Samkové se termín musel přesunout.

Besedu zorganizovala obecní knihovna ve Slavičíně, která zároveň slouží jako komunitní centrum. Za svou rozsáhlou aktivitu a propojování regionálních neziskových organizací, pomoc při organizování jejich akcí apod., byla knihovna ve Slavičíně vyhlášena nejlepší obecní knihovnou v roce 2017. Ocenění přišlo pár dnů před besedou, takže beseda byla dobrou příležitostí na toto upozornit a práci knihovny vyzdvihnout.

Členky Éry žen se již potřetí sešly na sněmu spolku

Klára Samková na 3. sjezdu Éry žen

V sobotu 2. prosince2017 vedení ženského spolku Éra žen uspořádalo v Praze v pořadí už 3. setkání členek spolku. Čas si na něj ve svém nabitém programu tentokrát udělalo 7 z 30 stávajících členek. Zúčastnila se také nová uchazečka o členství a radost nám udělalo i to, že jedna z členek s sebou přivedla svou dospívající dceru. 

Na sjezdu předsedkyně Klára Samková spolu s místopředsedkyní Kateřinou Dubnovou střídavě hovořily o tématech, které jsou pro spolek důležité. Shrnuly jsme a zhodnotily naši dosavadní činnost, včetně aktuálního stavu projektu „O islámu do knihoven / Tvrdá pravda o islámu“, průběh a ohlas podzimních besed Kláry Samkové v různých městech, velmi podrobně jsme s členkami probraly možnosti spolupráce, které se nám z různých stran průběžně nabízejí. Členky také zajímal názor Kláry Samkové na uplynulé volby do poslanecké sněmovny a jejich důsledky, případně na nadcházející prezidentské volby. 

Lukáš Lhoťan: Moje cesta k islámu a zpět

Lukáš Lhoťan

Protože v rámci našeho projektu O islámu do knihoven spolupracujeme s bývalým muslimem, publicistou a nakladatelem Lukášem Lhoťanem, potěšilo nás, že právě Lhoťanův osobní příběh shrnující jeho zkušenosti s islámem vyšel ve 43. čísle křesťanského evangelizační časopisu „Milujte se!“. Považujeme za velmi důležité, aby veřejnost měla možnost se s tímto příběhem seznámit. Možná to lidem pomůže lépe pochopit to, co mladé lidi (zejména muže) na islámu láká tak, že nakonec konvertují. Určitě je dobré vědět i to, čím konvertité procházejí, pokud se rozhodnou být v místní muslimské komunitě aktivní, co jim komunita může nabídnout a jaká jsou rizika, pokud se nebudou chovat tak, jak by muslimským představitelům vyhovovalo. Vždy také musíme připomínat, že případné odpadnutí od islámu s sebou nese smrtelné nebezpečí, především pokud dotyčný navíc začne islám kritizovat. Už proto si Lukáš Lhoťan, stejně jako další exmuslimové, kteří žijí nejen u nás a jejichž příběhy a výpovědi se vám snažíme prostřednictvím jejich knih přinášet, zaslouží podporu.  

Shrnutí besedy Kláry Samkové v Dobrovici

Klára Samková v Dobrovici

Ve čtvrtek 23. listopadu proběhla v Městské knihovně v Dobrovici další z besed Kláry Samkové věnovaná tématu islámu z pohledu práva, kterou ve spolupráci s knihovnou uspořádala Éra žen. I přes nízkou účast (asi 8 lidí) můžeme besedu zhodnotit kladně a poděkovat zejména tamním knihovnicím jednak za vřelé přivítání Kláry Samkové a místopředsedkyně Éry žen Kateřiny Dubnové, jednak za neuvěřitelný zápal a nadšení při správě dobrovické knihovny samotné. Skutečně nás velmi těší vědomí, že i na maloměstech jako jsou právě Dobrovice je knihovna velmi dobře zásobena knihami a čtenářská kultura je na velmi dobré úrovni.

Poděkování dárcům II.

banner O islámu do knihoven

Na členský účet spolku Éra žen přibyly v nedávné době dva anonymní příspěvky, každý v hodnotě 20 000,- Kč. Éra žen tímto děkuje dárcům za jejich štědrost. Oba tyto příspěvky převedeme na transparentní sbírkový účet k projektu „O islámu do knihoven / Tvrdá pravda o islámu“ a za celkovou vybranou sumu opět nakoupíme veřejným knihovnám knížky varující před riziky islámu a migrace. Jsme rády, že má veřejnost zájem na tom, aby tento náš projekt mohl pokračovat a aby se právě tyto publikace dostaly prostřednictvím našeho spolku a sítě veřejných knihoven mezi čtenáře. 

Besedy Kláry Samkové – listopad/ prosinec 2017

besedy Kláry Samkové v listopadu a prosinci 2017

Letošní „podzimní turné“ besed Kláry Samkové „o islámu, právu a všem, co nás trápí...“ směřuje do finále. Veřejnost čekají ještě dvě tyto besedy – ve středočeské Dobrovici a jihomoravském Slavičíně. Tyto besedy opět zorganizoval ženský spolek Éra žen, z.s. ve spolupráci s místními knihovnami. I v rámci těchto besed proběhne autogramiáda publikací Kláry Samkové – zájemci o knihu budou moci odpovídající částku vložit přímo do sbírkové pokladničky k projektu „O islámu do knihoven“, jehož prostřednictvím se spolek Éra žen snaží obohatit a doplnit knižní fond knihoven o vybrané tituly varující před riziky islámu a migrace.

Význam islámského zahalení žen

Přinášíme článek, který jasnou formou hovoří o významu zahalování žen v islámu. 

Stránky